Mediahuis – Zimmo 29-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS 

Product-Dienst / Produit-Service: Zimmo 

Media / Média: Dagblad 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De advertentie toont een afbeelding in animatiefiguurstijl van een man in zwembroek met zwemvliezen, een duikbril en een snorkel die een zeemeermin met bloot bovenlichaam draagt. Daarnaast de tekst “Wij zoeken een villa met zwembad.”.  
Onderaan het logo van de adverteerder met “Zimmo – De immosite voor slimmeriken”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klaagster is deze reclame ongepast en gaat het om gratuit naakt en objectivering van vrouwen. Zij meent dat een zeemeermin met een bovenstuk aan ook perfect had gekund maar dat er hier een duidelijke keuze is om blote borsten te gebruiken om de aandacht te trekken. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een afbeelding in animatiefiguurstijl toont van een man in zwembroek met zwemvliezen, een duikbril en een snorkel die een zeemeermin met bloot bovenlichaam draagt. 

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze beoogt om met de grappige combinatie van een duiker en een zeemeermin, die samen op zoek zijn naar een villa met een zwembad, te illustreren dat iedere koper op Zimmo onroerende goederen kan selecteren op basis van eigen criteria en dat de zeemeermin een mythisch wezen is dat sedert de oudheid zonder kleding voorgesteld wordt.  

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat deze advertentie met een afbeelding in animatiefiguurstijl niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen. 

Zij is tevens van mening dat de reclame in kwestie de vrouw niet instrumentaliseert en haar waardigheid niet aantast.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen