Mediahuis – MARK Magazine 29-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS

Product-Dienst / Produit-Service: MARK Magazine

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie op de voorpagina van de krant bevat de volgende tekst:
“Geen diploma?
Geen probleem!
9 verhalen over een topcarrière zonder diploma
Lees het NU vrijdag in MARK Magazine”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager werkt de slogan een verkeerde opinie en motivatie in de hand bij een jonger doelpubliek, als zou studeren niet nuttig zijn. Volgens hem neemt de adverteerder/uitgever een loopje met zijn sociale verantwoordelijkheid.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie met de tekst “Geen diploma? Geen probleem! – 9 verhalen over een topcarrière zonder diploma – Lees het NU vrijdag in MARK Magazine”.
Zij heeft er tevens nota van genomen dat met deze advertentie reclame wordt gemaakt voor een bijlage bij de krant waarin diverse aspecten van het thema (diploma / carrière) aan bod komen en waarvan de voorpagina onder meer in vraagvorm vermeldt: “Geen diploma, wel een topcarrière – Kan dat vandaag nog?”.

De Jury is vooreerst van mening dat de advertentie in kwestie voldoende duidelijk betrekking heeft op een bijlage bij de krant en met name uitnodigt om kennis te nemen van de inhoud van deze bijlage.

Zij is tevens van mening dat de advertentie zelf geen negatieve of ontradende boodschap met betrekking tot studeren inhoudt, maar slechts wijst op de mogelijkheid van een carrière zonder diploma, zonder deze mogelijkheid in de advertentie echter als een wenselijkheid of een na te streven voorbeeld naar voor te schuiven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen