Mediahuis – Het Nieuwsblad 27-09-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS

Product-Dienst / Produit-Service: Het Nieuwsblad

Media / Média: Radio, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
“Bij Het Nieuwsblad pakken we graag uit met een straffe primeur. Daarom geven we nu alvast korting op de allernieuwste iPhone. 50%! Nog voor hij in de winkel ligt. Abonneer je nu op Het Nieuwsblad en ontvang de nieuwste iPhone 7 aan de helft van de prijs. Surf snel naar nieuwsblad.be/stunt. Het Nieuwsblad. Lees mee, leef mee.”.

Op de homepage van de website staat bovenaan een banner met een abeelding van een iPhone en daarbij de tekst “Het Nieuwsblad + iPhone 7 – Reserveer nu” met daarnaast in een in het rood omlijnde witte cirkel “-50% op je iPhone”.

Bij doorklik komt men op de actiepagina terecht, waar onder meer het volgende staat vermeld:
links, naast een afbeelding van een iPhone, in een in het rood omlijnde witte cirkel “tot -50% korting op je iPhone 7”;
daarnaast de tekst:
“Het Nieuwsblad + iPhone 7-pakket
Neem nu een abonnement en ontvang tot -50% korting (i) op je nieuwe iPhone 7
Kies de formule die het best bij jou past: – prijs per maand
° 24 maanden Compleet 34,50 euro
Elke dag de papieren en digitale krant

° 24 maanden Digitaal + Zaterdagkrant 31,50 euro
Elke dag de digitale krant en de papieren krant op zaterdag

° 24 maanden Digitaal 29,50 euro
Elke dag de digitale krant, geen papieren krant in de bus”;

daaronder:
“+ eenmalig 299 euro
Ga verder >
Jouw totale voordeel: 812 euro”.

Als men klikt op de (i) in “-50% korting (i) op je nieuwe iPhone 7” verschijnt volgende tekst boven “+ eenmalig 299 euro”:
“Je ontvangt 24 maanden Het Nieuwsblad Compleet + de nieuwste iPhone 7 en een JBL headphone. De krant lees je aan voordeeltarief. Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

Onderaan de actiepagina, na bijkomende informatie over de producten die deel uitmaken van het pakket, wordt nog vermeld “Totaalvoordelen zijn berekend t.o.v. de winkelprijs voor 2 jaar Het Nieuwsblad in de gekozen formule en de officiële winkelwaarde van de iPhone 7 (€ 769) + de JBL hoofdtelefoon (€ 110)”, samen met een tekst die een link naar de actievoorwaarden bevat.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt het misleidend dat Het Nieuwsblad vermeldt dat men de nieuwe iPhone 7 voor de helft van de prijs bij een abonnement krijgt. Dat men er verplicht een hoofdtelefoon van 110 euro moet bijnemen waarvoor men de volle prijs betaalt, wordt volgens hem heel duidelijk bewust verzwegen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de banner en de actiepagina op de website van de adverteerder.

De Jury heeft er nota van genomen dat de radiospot het in algemene bewoordingen heeft over een korting van 50% op de iPhone 7 en een “iPhone 7 aan de helft van de prijs”, zonder te verwijzen naar een pakket bestaande uit deze iPhone en een hoofdtelefoon. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de banner op de homepage van de website van de adverteerder het eveneens in algemene bewoordingen heeft over “-50% op je iPhone” en “Het Nieuwsblad + iPhone 7” vermeldt, zonder te verwijzen naar een pakket.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat op de actiepagina op de website van de adverteerder enerzijds sprake is van “tot -50% korting (i) op je iPhone 7” en anderzijds wordt verwezen naar een “iPhone 7-pakket” bestaande uit een iPhone 7 en een JBL hoofdtelefoon.

Zij heeft er in dit verband tevens nota van genomen dat, wanneer wordt geklikt op de (i) na “tot -50% korting” de volgende tekst verschijnt:
“Je ontvangt 24 maanden Het Nieuwsblad Compleet + de nieuwste iPhone 7 en een JBL headphone. De krant lees je aan voordeeltarief. Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

Wat dit laatste betreft, heeft de Jury nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk – voor wat betreft de optie “Compleet” – dit voordeel is berekend door de prijs die de consument bij deze actie betaalt (24 maanden x 34,50 euro + eenmalig 299 euro = 1.127 euro) te vergelijken met de winkelprijs die de consument zou betalen voor de van het pakket deel uitmakende toestellen en een regulier abonnement van 24 maanden op Het Nieuwsblad compleet (769 euro voor de iPhone + 110 euro voor de hoofdtelefoon + 636 euro voor het abonnement (24 maanden x 26,50 euro) = 1.515 euro).

Zij heeft er tevens nota van genomen dat voor wat deze “Compleet” optie betreft de aldus verkregen besparing van 388 euro als basis dient voor de claim met betrekking tot de korting van 50% op de iPhone, door met name dit bedrag van 388 euro in mindering te brengen van de vermelde winkelprijs van de iPhone van 769 euro.

De Jury heeft echter evenzeer vastgesteld dat de vermelding inzake de besparing van 388 euro in het geval van de “Compleet” optie ongewijzigd blijft wanneer de andere op de actiepagina vermelde opties worden aangeklikt (Digitaal + Zaterdagkrant en Digitaal) en dat, wanneer een analoge berekening wordt gevolgd voor deze andere opties, men niet toekomt aan een besparing ter waarde van circa 50% van de winkelprijs iPhone.

De Jury is derhalve vooreerst van mening dat de radiospot en de banner, ook rekening houdend met de beperkingen van de respectievelijke media, in casu ten onrechte nalaten te vermelden dat het gaat om een korting tot 50% en niet noodzakelijk om een korting van 50%.

Zij meent bovendien dat in deze reclames ten onrechte niet wordt verwezen naar de hoofdtelefoon die inherent deel uitmaakt van het actiepakket, te meer daar de winkelprijs van deze hoofdtelefoon wel degelijk in rekening wordt gebracht bij de berekening van de omvang van de voordelen die de consument geacht wordt te genieten in het raam van de gepromote actie.

Ook wat de reclame op de actiepagina zelf betreft, is de Jury vervolgens van mening dat, zelfs indien de hoger weergegeven berekeningswijze van de adverteerder wordt gevolgd, het voor de gemiddelde consument onvoldoende doorzichtig wordt gemaakt dat de gerealiseerde besparing van (in het geval van de “Compleet” optie) 388 euro in functie van de claim inzake het kortingspercentage integraal wordt aangerekend op de winkelprijs van de iPhone alleen, met uitsluiting van de winkelprijs van de hoofdtelefoon. Dit is naar de mening van de Jury des te meer het geval aangezien de adverteerder nochtans zelf op de actiepagina de aangehaalde besparing in verband brengt met het actiepakket in zijn geheel daar waar hij met name vermeldt: “Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel en de wijze waarop de prijs wordt berekend, wat strijdig is met artikels VI.97 en 99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclames niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen