Mediahuis – Het Nieuwsblad 07-12-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS

Product-Dienst / Produit-Service: Het Nieuwsblad

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de website, sectie “Abonneer nu”, bevat in het vakje met betrekking tot de optie “Compleet” volgende tekst:
“Met deze formule kies je om de papieren krant van maandag t.e.m. zaterdag te ontvangen én lees je dagelijks de digitale krant en bijlagen op je smartphone, tablet en pc.
vanaf €0,53/dag”.
Rechts daarvan:
“Abonneer nu >
Je abonnement is tot 70% voordeliger dan in de winkel.”.
In de rechterbovenhoek in een gele band:
“Meest gekozen”.

Bij doorklik op “Abonneer nu” komt men op een pagina waar tussen verschillende formules kan worden gekozen.
Het vakje met de formule “Gespreide betaling” vermeldt het volgende:
“€0,53/dag”;
“Ik betaal €26,50 via maandelijkse domiciliëring. NU plus 1 maand GRATIS!”;
“Ga verder >”.
Onder de verschillende formules staat in kleine letters:
“De dagprijs wordt berekend op basis van het aantal kranten dat je voor je gekozen periode ontvangt. Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager wou zich abonneren op de krant en was gechoqueerd door de misleidende reclame. Hij haalt aan dat er immers geen abonnement van 53 eurocent per dag bestaat. Dit betreft enkel de eerste maand, maar dat is nergens terug te vinden. Zelfs als men doorklikt vindt men geen informatie hierover; men moet eerst zijn coördinaten achterlaten vooraleer men verder kan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website. Zij heeft er nota van genomen dat bij de formule “Gespreide betaling” €0,53 als dagprijs vermeld staat.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de vermelde dagprijs van €0,53 slechts geldt voor de duurtijd van de eerste twee maanden van het betrokken abonnement voor onbepaalde duur, aangezien de vermelde gratis maand in rekening wordt gebracht voor deze periode, wat overigens door de adverteerder in zijn reactie werd bevestigd.

Mede gelet op de prominente vermelding van deze, zo blijkt in de tijd beperkte, promotionele dagprijs, is zij eveneens van mening dat de informatie die op de betrokken pagina onder de verschillende formules in kleine letters staat vermeld (“Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden.”) in casu niet volstaat om de gemiddelde consument voldoende snel en duidelijk in te lichten over de juiste draagwijdte van het gepromote prijsvoordeel.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de website reeds voor haar beslissing op dit punt werd aangepast.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen