Mediahuis – De Standaard 02-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS

Product-Dienst / Produit-Service: De Standaard

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
“Als u nu naar destandaard.be/actie surft kunt u binnenkort hetzelfde doen maar vanop een MacBook Air. Want wie nu een abonnement neemt op De Standaard ontvangt één van de meest vernuftige laptops. Daar haalt u meer dan 450€ voordeel uit, onbetaalbare inzichten krijgt u er gratis bij. Ga dus snel naar destandaard.be/actie. De Standaard, verwacht het onverwachte.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat De Standaard nieuwe lezers probeert te bereiken door te adverteren met een laptop. Deze zou men “ontvangen” indien men abonnee wordt. Een blik op de website levert echter op dat men €499 dient bij te betalen. Volgens hem is hier dus allesbehalve sprake van ontvangen. Hoewel men zou kunnen stellen dat je bij een dergelijk product (krantenabonnement) niet kan verwachten dat je een laptop van vele honderden euro’s krijgt, insinueert de reclame dit volgens hem wel degelijk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd, en met name betrekking heeft op de betekenis van het woord “ontvangen” in de spot.

De Jury is vooreerst van mening dat het werkwoord “ontvangen” hier niet verwijst naar iets “gratis krijgen”.

Zij is vervolgens van mening dat op de actiewebsite waarnaar in de radiospot wordt verwezen onmiddellijk duidelijk blijkt dat de actie betrekking heeft op een krantenabonnement samen met een toestel, en dat in het raam van dit aanbod een eenmalig bedrag en maandelijkse abonnementstermijnen dienen te worden betaald.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen