Media Markt 24-04-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MEDIA MARKT

Product-Dienst / Produit-Service: Media Markt

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man die zijn laptop niet aan de praat krijgt en geholpen wordt door een medewerker van de adverteerder.
VO: “Naar poesjes kijken. Dat kan leuker, want bij Media Markt kunnen we jouw PC startklaar maken in de Solutions Corner.”
Terug thuis met zijn laptop voert de man het adres van een website “ikwilpoesjeszien” in en krijgt hij een virusmelding waarvoor hij opnieuw geholpen wordt door de medewerker.
VO: “En gelukkig kan Media Markt je PC ook herstellen, dankzij ons PC support plan.”
De man installeert zich terug thuis achter zijn laptop met papieren zakdoekjes en droogt zijn tranen terwijl hij naar een webpagina met foto’s van katten kijkt.
VO: “Naar poesjes kijken kan dus leuker met de producten en services van Media Markt. Media Markt, jawaddedadde.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt deze reclame onethisch. Hij haalde aan dat “poesje” straattaal voor vagina is en dat men dus vunzige websites bedoelt. Door iemand te laten zoeken naar vunzige websites alsof het normaal is, brengt men volgens hem (onbewust) onterecht over dat vunzige websites normaal zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een man in beeld brengt die door het ingeven van een dubbelzinnige zoekopdracht met een computervirus opgezadeld raakt.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de spot in kwestie zijn oplossingsgerichte diensten in de verf wou zetten aan de hand van een voorval waarbij een internetgebruiker via een in zijn ogen onschuldige zoekopdracht geconfronteerd wordt met ongewenste online inhoud en hierdoor nadelige gevolgen ondervindt waarbij de adverteerder kan helpen.

De Jury is vooreerst van mening dat deze boodschap in verband met de dienstverlening van de adverteerder voldoende duidelijk uit de spot blijkt.

De Jury is bovendien van mening dat de context van de spot duidelijk humoristisch is en dat het bij aanvang van de spot gesuggereerde surfgedrag van de man, die overigens duidelijk gegeneerd is door het voorval, niet goedgekeurd of als de norm naar voor geschoven wordt.

Mede gelet hierop is de Jury eveneens van mening dat de spot niet van aard is om personen aan te zetten tot dergelijk surfgedrag of om de gemiddelde kijker te choqueren.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury derhalve van oordeel dat deze spot geen visuele of tekstuele elementen bevat die van aard zijn om afbreuk te doen aan de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen