Makro Cash & Carry Belgium 07-12-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Makro

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:

VO: “Je was misschien van plan om deze zondag je bomma te bezoeken.”
Oudere vrouw: “Bezoek, dat ik dat nog mag meemaken.”
VO: “Maar deze zondag is Makro uitzonderlijk geopend.”
Oudere vrouw: “Open op zondag. Dat ik dat nog mag meemaken.”
VO: “Geniet die dag van een maaltijd die tot 25€ wordt terugbetaald en krijg 35% korting op 3 elektrische doe-het-zelfproducten van de deelnemende merken.”
Oudere vrouw: “Een klopboormachine.”
VO: “Kom nu zondag dus samen met je bomma zodat ze ’t nog meemaakt.”
Oudere vrouw: “Het nog meemaken. Dat ik dat nog mag meemaken.”
VO: “Info en voorwaarden op Makro.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager toont deze reclame geen enkel respect voor de ouderen; dat is voor hem een brug te ver.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot met een humoristische knipoog een oudere vrouw haar tevredenheid laat uitdrukken over het feit dat ze bepaalde dingen nog meemaakt, waaronder de promotionele actie van de adverteerder en het feit dat diens winkels uitzonderlijk op zondag geopend zijn.

De Jury is van mening dat de oudere persoon in kwestie niet op een negatieve manier wordt voorgesteld maar, integendeel, sympathiek overkomt.

De Jury is eveneens van mening dat de gemiddelde consument deze spot niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van oudere personen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een persoon of een groep personen te kleineren of in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen