Magic Chocolates 24-05-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MAGIC CHOCOLATES

Product-Dienst / Produit-Service: Chocolade

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de startpagina van de website staat in een bruin vak de volgende tekst onder een verbodsteken:
“Allergenen vrij
Onze chocolade is vrij van allergenen zoals sojalecithine, melk, lactose, ei, noten, pinda’s, gluten. Hij is volledig allergenenvrij.
(14 Europese allergenen)
Wij gebruiken uitsluitend allergenenvrije ingrediënten en produceren de chocolade volledig zelf.
Allergenenvrije garantie”.

Wanneer men op de tekst “(14 Europese allergenen)” gaat staan met de computermuis verschijnt de volgende tekst:
“14 Europese allergenen: selderij, glutenbevattende granen, eieren, vis, lupine, melk, weekdieren, mosterd, pinda’s, sesamzaad, schaaldieren, soja, zwaveldioxide en sulfieten, noten”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat het hier alleen gaat om de declareerbare allergenen volgens de EU wetgeving. Die staan ook op de site genoemd, maar vrij van declareerbare allergenen is niet hetzelfde als vrij van allergenen. Cacao-allergie en vanille-allergie zijn bijvoorbeeld bekend, en uiteraard bevatten alle producten van het bedrijf cacao. Juist zou dus zijn de vermelding vrij van declareerbare allergenen, maar de bewering “allergenen vrij” is volgens de klager pertinent onjuist.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de publicitaire tekst op de startpagina van de website van de adverteerder, die onder meer het volgende vermeldt:
“Allergenen vrij
Onze chocolade is vrij van allergenen zoals sojalecithine, melk, lactose, ei, noten, pinda’s, gluten. Hij is volledig allergenenvrij.
(14 Europese allergenen)”.

Zij heeft vastgesteld dat, wanneer men op de tekst “(14 Europese allergenen)” gaat staan met de computermuis, de volgende tekst verschijnt:

“14 Europese allergenen: selderij, glutenbevattende granen, eieren, vis, lupine, melk, weekdieren, mosterd, pinda’s, sesamzaad, schaaldieren, soja, zwaveldioxide en sulfieten, noten”.

Zij heeft er tevens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat diens product vrij is van de 14 allergenen die zijn opgenomen in de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en dat alle bestanddelen duidelijk op de ingrediëntenlijst op de verpakking worden vermeld.

De Jury is van mening dat in de publicitaire tekst op de startpagina van de website van de adverteerder voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de claim “allergenenvrij” of “vrij van allergenen” slechts betrekking heeft op deze allergenen die voorkomen in de lijst van allergenen van de voormelde Europese Verordening en dat de draagwijdte van de claim derhalve in voldoende duidelijke mate wordt gepreciseerd.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op de website dienaangaande niet van aard is om de consument te misleiden op het vlak van de samenstelling van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen