Luminus 24-04-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LUMINUS

Product-Dienst / Produit-Service: Elektriciteit

Media / Média: Internet (banner, website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De banner vermeldt het logo van de adverteerder en de volgende tekst:
“In België mogen we trots zijn op onze elektriciteit: 100% Belgisch, 100% groen.”;
“Ontdek hier het nieuwe tarief #BeGreen”.

Op de website wordt onder meer het volgende vermeld:
“Ontdek #BeGreen Fix. 100% Belgisch, 100% groen.”.
Als men hierop klikt komt men op een pagina waar men onder “Productdetails” onder meer het volgende kan lezen:
“100% Belgisch en 100% groen
Uw elektriciteit is 100% Belgisch groen, dus uitsluitend afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat Luminus zichzelf “100% Belgisch” noemt in de reclame op de banner maar dat als men verder leest, het over 100% groene energie geproduceerd in België gaat. Volgens hem komt het zo in de slogans niet over en is dit misleidend want Luminus is voor meer dan 60% in handen van Electricité de France, dus minder dan 40% Belgisch. De klager heeft bijkomend meegedeeld dat het op de site van Luminus zelf wel iets genuanceerder is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclamebanner en de reclame op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de campagne in kwestie betrekking heeft op het elektriciteitstarief #BeGreen van de adverteerder.

De Jury is van mening dat zowel uit de tekst op de reclamebanner als uit de tekst van de reclame op de website van de adverteerder duidelijk blijkt dat de claim “100% Belgisch” betrekking heeft op het gepromote product en niet op de adverteerder zelf zoals de klager het interpreteert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument op dit vlak te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen