Lidl 08-08-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Boerengehakt

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een bord gehakt dat in wijzerzin geleidelijk meer en meer zichtbaar wordt.
Ondertussen zegt de commentaarstem onder meer het volgende:
“Raad eens wat er deze week in promotie is bij Lidl. Het is gemalen en het heeft geen manieren. (jingle) Boerengehakt natuurlijk!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager kleineert de adverteerder door deze omschrijving van het product duidelijk de landbouwers door aan te geven dat de boeren onbeschoft zouden zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie, waarin een bord gehakt wordt getoond dat in wijzerzin geleidelijk meer en meer zichtbaar wordt, waarbij de commentaarstem onder meer zegt: “Raad eens wat er deze week in promotie is bij Lidl. Het is gemalen en het heeft geen manieren. (jingle) Boerengehakt natuurlijk!”.

De Jury is van mening dat in deze spot duidelijk gebruik wordt gemaakt van een woordspeling in een enscenering die verwijst naar een quiz.

De Jury is in dit verband tevens van mening dat de humor waarmee de spot is gerealiseerd door de gemiddelde consument wel degelijk zal worden opgevat als een verwijzing naar de bestaande betekenis van het woord ‘boer’ als ‘iemand zonder manieren, lomperd, kinkel’ waarnaar de adverteerder verwijst in zijn reactie en niet in de betekenis die de klager eraan geeft, met name als een negatieve uitspraak over landbouwers als zouden deze onbeschoft zijn.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een categorie van personen te kleineren of belachelijk te maken en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen