Lidl 08-01-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Feestproducten / Produits pour les fêtes

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Jury onderzocht verschillende radiospots van de adverteerder ter gelegenheid van de kerstperiode:

Erfenis:
VO: “Ah Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar. Alhoewel …”
Jean-Jacques: “Seg Agnes, wat die erfenis betreft.”
VO: “Oow, da’s niet slim van Jean-Jacques, want ons Agnes die kan daar niet mee lachen.”
Agnes: “Maar enfin, hoe durft ge?”
VO: “En gooit onmiddellijk haar kalkoenbilleke met successie recht tegen Jean-Jacques zijne kop.”
Jean-Jacques: “Oooh.”
VO: “Maar Jean-Jacques pakt op zijn beurt een gekookt appelke en lanceert het terug richting Agnes.”
Jean-Jacques: “Hier se, van vruchtgebruik gesproken.”
Agnes: “Aaah.”
VO: “Tja, sommige tradities horen er nu eenmaal bij. Lidl wenst u deze kerst smakelijke discussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

Zwanger:
VO: “Ah Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar. Alhoewel …”
Luc: “Aha Sofieke, voor wanneer is ‘t?”
Sofie: “Ik ben niet zwanger. Sjoeke.”
Man: Wat is ’t jongen?”£
VO: “Lap, Sofieke haren boyfriend die pakt nen toef knolselderpuree en smijt die naar nonkel Luc.”
Man: “Hier, onbeschoften aap.”
VO: “Maar dat vliegt patat tegen tante Anita die direct nen eisprong lanceert van drie kwarteleitjes …”
Anita: “Hier zie.”
VO: “… richting Sofieke.”
Sofie: “Ooh, aah.”
VO: “Ja, moeilijke bevalling. Sommige tradities horen er nu eenmaal bij. Lidl wenst u deze kerst smakelijke discussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

Nog eentje:
VO: “Ah Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar. Alhoewel …”
Mama: “Zoude gij dat soeske nog wel eten Sammy? Uwe onesie is nu al nen twosie.”
VO: “Hola, mama haar opmerking valt dik tegen, want Sammy smijt zijn slagroomsoesje per ongeluk in het kapsel van mémé.”
Mémé: “Mijne mis-en-pli.”
VO: “En ja hoor, een busje komt zo want mémé smijt haar stuk kerstbuche tegen de dubbel kin van Sammy.”
Sammy: “Ooh.”
VO: “Ja, dat had ‘em dubbel en dik verdiend natuurlijk.”
Sammy: “Lekker.”
VO: “Tja, sommige tradities horen er nu eenmaal bij. Lidl wenst u deze kerst smakelijke discussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

Social media:
VO: “Ah Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar. Alhoewel …”
Mama: “Katrien, voor den dertigste keer, legt uwe gsm weg.”
Katrien: “Mijne gsm.”
VO: “Oeh, pijnlijk. En daarom swipet Katrientje haar eendenborstfilet rechtstreeks in the face van ons moeder.”
Mama: “Oeh.”
Katrien: “#duckface.”
VO: “Maar #throwback. Ons moeder lanceert een livestream aan kaaskroketten.”
Katrien: “Oh my god.”
VO: “Dat gaan geen #bffs meer worden.”
Mama + Katrien: “Nee!”
VO: “Tja, sommige tradities horen er nu eenmaal bij. Lidl wenst u deze kerst smakelijke discussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

Voetbal:
VO: “Ah Kerstmis, de schoonste tijd van ’t jaar. Alhoewel …”
Linda: “Peter stopt met dat voetbal kijken seg.”
Peter: “Hé Linda, gij zijt den arbiter niet eh.”
VO: “Da’s durven want Linda gaat direct in de tegenaanval en vlamt een volledige lamskroon los in Peter zijn kruising.”
Peter: “Aah Linda.”
VO: “1-0. En om het helemaal af te maken giet ze nog een kommetje hete FC Portosaus over Peter zijn diepe spits.”
Peter: “Aaaaah.”
VO: “Die gaat efkes niet meer kunnen presteren. Tja, sommige tradities horen er nu eenmaal bij. Lidl wenst u deze kerst smakelijke discussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

Delicieux:
VO: “Sommige tradities horen nu eenmaal bij kerst. Zoals smakelijke discussie.”
Man: “Makker, als ge nu graag een kroket tegen uw gezicht hebt.”
VO: “Dus ontdek nu het volledige Délicieux gamma in de winkel. Dat zijn feestelijke producten aan kleine prijzen. Perfect voor al uw kerstdiscussies. Lidl, voor iedereen die telt.”

//////////

Le Jury a examiné différents spots radio de l’annonceur à l’occasion de la période de Noël :

Héritage :
VO : « Ah Noël, le plus beau moment de l’année. Et où tout le monde se sent à l’aise. Enfin, presque … »
Bruno : « Dites, à propos de l’héritage, moi je trouve que je mérite beaucoup plus. »
VO : « Aïe aïe aïe, Bruno met l’héritage sur la table. Tante Rose rétorque tout de suite et balance la dinde à la tête de Bruno. »
Tante Rose : « Voici ta part. »
Bruno : « Oooh. »
VO : « Mais Bruno répond avec une pomme cuite au four et l’envoie en plein poire … »
Tante Rose : « Oooh. »
Bruno : « En plein dans la poire. »
VO : « … de tante Rose. »
Bruno : « C’est ton usufruit. »
VO : « Eh oui, une bonne discussion ça fait partie des traditions. Alors pour Noël, Lidl vous souhaite de délicieuses discussions. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Enceinte :
VO : « Ah Noël, le plus beau moment de l’année. Enfin, presque … »
Luc : « Ah, mais Sophie, c’est quoi ce petit ventre ? »
Sophie : « M’enfin tonton Luc, j’suis pas enceinte. Et toi Loulou, dis quelque chose ! »
VO : « Et c’est parti. Loulou prend une bonne poignée de purée de céleri-rave et la jette droit sur tonton Luc.
Luc : « Oh, purée ! »
VO : « Oui, de céleri-rave. Tonton Luc répond et balance la pintade qui s’écrase sur le ventre de Sophie. »
Luc : « Oh mon dieu, le petit. »
Sophie : « Mais, j’suis pas enceinte ! »
VO : « Et c’est reparti. Avoir une bonne discussion ça fait partie des traditions. Alors pour Noël, Lidl vous souhaite de délicieuses discussions. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Encore un peu :
VO : « Ah Noël, le plus beau moment de l’année. Enfin, presque … »
Femme : « Un quatrième chou à la crème ! Dis, tu dois pas attendre le premier pour les bonnes résolutions tu sais. »
VO : « Hou, la remarque de sa femme lui reste sur l’estomac. Alors Jean-Pierre lui balance un chou à la crème mais il finit sa course dans les cheveux de mamie. »
Mamie : « Ma permanente. »
VO : « Mamie montre alors de quel bois elle se chauffe et balance la bûche de Noël … »
Mamie : « Tiens ! »
VO : « … sur le double menton de Jean-Pierre… »
Jean-Pierre : « Oh ! »
VO : « … qui parvient à le lécher. »
Jean-Pierre : « Mmh, pas mal. »
VO : « Avoir une bonne discussion ça fait partie des traditions. Alors pour Noël, Lidl vous souhaite de délicieuses discussions. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Foot :
VO : « Ah Noël, le plus beau moment de l’année. Enfin, presque … »
Femme : « Pierre, arrête avec ce football, c’est Noël. »
Pierre : « Oh, ça va, c’est pas toi l’arbitre hein ici. Hi hi hi. »
VO : « Houla, Pierre a dépassé les limites. Sa femme contre-attaque et dégage la couronne d’agneau sur la tête de Pierre. »
Pierre : « Mon nouveau maillot ! »
Femme : « Et toi, t’es pas le king. »
VO : « 1-0 pour sa femme. Et pour couronner le tout, elle lui retourne de volée le bol de sauce au FC Porto. »
Pierre : « Aaaaah. »
Femme : « Haha. »
VO : « Mais quel spectacle et ce n’est que la mi-temps. Avoir une bonne discussion ça fait partie des traditions. Alors pour Noël, Lidl vous souhaite de délicieuses discussions. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Délicieux :
VO : « Une bonne discussion à Noël, c’est aussi une tradition. »
Homme 1 : « Tiens ! »
Homme 2 : « Aaah. »
Homme 1 : « Croquette dans ta tête ! »
VO : « Alors, pour vos délicieuses discussions, découvrez la gamme complète Délicieux dans votre magasin. De délicieux produits de fête à petit prix pour de délicieuses discussions à Noël. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Klacht(en) / Plainte(s)

1) La plaignante a signalé une série de publicités qu’elle trouve inappropriées car elles encouragent la violence physique.
Ces publicités présentent des dîners de fin d’année où il y a des disputes et où les personnes s’envoient des plats à la tête et concluent “une bonne discussion c’est la tradition” ou “de délicieuses discussions de Noël”.
Elle trouve cela dangereux, il ne faut pas confondre la violence physique (se lancer de plats à la tête) et une saine discussion avec des mots et une écoute respectueuse de l’autre. Cela l’inquiète que des jeunes enfants ou des personnes ayant peu de sens critique puissent comprendre qu’il est traditionnel et normal de se comporter violemment aux fêtes de famille.

2) Le plaignant trouve qu’à l’aube de 2020, il est indélicat de faire l’apologie de la “bataille de nourriture” avec, on le sous-entend, du gaspillage.

3) De klager haalde aan dat in de spot rond voetbal vrolijk wordt omgesprongen met een vrouw die de geslachtsdelen van een man aanvalt. Hij vindt dat men zich in een tijd waarin huiselijk geweld terecht aan de kaak wordt gesteld niet vrolijk kan maken over zulke feiten. Ook mannen zijn slachtoffer van zulk geweld; voor de slachtoffers is dit dan ook zeer kwetsend. Dat er camouflagetermen gebruikt worden zoals “spits” en “kruising” maakt volgens hem niets uit; iedereen weet dat het hier over de geslachtsdelen van de man gaat.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben en elementen opwerpen inzake enerzijds geweldpleging en anderzijds voedselverspilling.

Zij heeft vastgesteld dat in de verschillende spots sprake is van hevige discussies aan de kersttafel waarbij de tafelgasten voedingsmiddelen naar elkaar gooien.

Zij heeft tevens nota genomen van de reactie van de adverteerder waarin deze onder meer aanvoert dat hij op ludieke wijze wil tonen dat het kerstfeest in realiteit niet altijd verloopt zoals men in clichébeelden te zien krijgt en dat de spots duidelijk een humoristische overdrijving zouden zijn van hoe een kerstfeest in een surrealistische droomwereld zou kunnen foutlopen.

Dienaangaande is de Jury echter van mening dat uit deze radiospots zelf alvast niet duidelijk blijkt dat het telkenmale zou gaan om loutere inbeelding in hoofde van een van de protagonisten.

Hoewel de spots situaties schetsten die onrealistisch kunnen lijken en dit op een overdreven manier, heeft de Jury in dit verband bovendien benadrukt, in overeenstemming met de regels op dit punt, dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek.

Welnu, de Jury is van mening dat de radiospots in kwestie wel degelijk de boodschap uitdragen dat (intrafamiliaal) geweld en voedselverspilling onder omstandigheden probleemloos deel kunnen uitmaken van een reëel kerstfeest en aldus van aard zijn om dergelijk maatschappelijk laakbaar gedrag te banaliseren en te normaliseren.

Zij is derhalve van oordeel dat de spots in kwestie niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en van aard zijn om gewelddadig of antisociaal gedrag te tolereren op deze punten.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 1, alinea 2 en 2, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken radiospots niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance des spots radio en question et des plaintes qui les concernent et qui soulèvent des éléments concernant d’une part la violence et d’autre part le gaspillage alimentaire.

Il a constaté que dans les différents spots, il est question de discussions tendues à la table de Noël où les convives jettent de la nourriture les uns sur les autres.

Il a également pris connaissance de la réaction de l’annonceur dans laquelle celui-ci avance entre autres qu’il veut montrer de manière ludique que la fête de Noël ne se déroule en réalité pas toujours comme on le voit dans les clichés et que les spots seraient clairement une exagération humoristisque de comment une fête de Noël pourrait mal tourner dans un monde imaginaire surréaliste.

À ce sujet, le Jury est cependant d’avis qu’il ne ressort pas clairement des spots radio eux-mêmes qu’il s’agirait chaque fois d’une simple situation imaginaire dans le chef d’un des protagonistes.

Bien que les spots décrivent des situations qui peuvent sembler irréalistes et ceci, d’une manière exagérée, le Jury a en outre souligné à cet égard que, conformément aux règles sur ce point, l’utilisation de l’humour ne supprime jamais la responsabilité juridique et/ou éthique de l’auteur du message et ne peut donc rendre la publicité contraire à la loi ou aux règles de l’éthique publicitaire.

Or, le Jury est d’avis que les spots radio en question transmettent bien le message que la violence (familiale) et le gaspillage alimentaire peuvent sans problème faire partie d’une réelle fête de Noël dans certaines circonstances et qu’ils sont donc de nature à banaliser et à normaliser un tel comportement socialement condamnable.

Il a dès lors estimé que les spots en question ne témoignent pas d’un juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur et sont de nature à cautionner un comportement violent ou antisocial sur ces points.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 1, alinéa 2 et 2 alinéa 3 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser les spots radio concernés.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen