Leemans Kredieten 21-09-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LEEMANS KREDIETEN

Product-Dienst / Produit-Service: Consumentenkrediet

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Ooh Suzy, ik heb iet – ik wil geld uitgeven.”
Vrouw: “Oei oei.”
Man: “Ik wil naar’t stad gaan eten, ik wil uitgaan.”
Vrouw: “Gij hebt knaldrang.”
Man: “Nief meubelen kopen.”
Vrouw: “Ma grote knaldrang.”
Man: “Oep reis gaan!”
Vrouw: “Amaai da wille kik nu ook.”
Man: “Ik wil leeeeeven!”
Vrouw: “Maar ik ook.”
Man: “Ooh Suzy!”
Vrouw: “Oooooh!”
Voice-over man: “Geniet van het leven en laat je niet tegenhouden. Samen met Leemans kredieten.”
Voice-over vrouw: “Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin.”
Voice-over man: “Let op, geld lenen kost ook geld. Surf voor de voorwaarden naar Leemanskredieten.be”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager weet niet of deze extreme reclamespot strikt wettelijk in orde is maar vindt deze moreel en ethisch allesbehalve, écht erover, en dat in crisistijden: volgens hem is dit echt mensen in de afgrond doen storten om er zelf rijker van te worden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij houdt er vooreerst aan te benadrukken dat het haar niet toebehoort om zich uit te spreken over het doel zelf van de voorgestelde kredieten, maar dat zij de inhoud van de reclame als zodanig onderzoekt.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze voor zijn zomercampagne bedoelde spot verwees naar het feit dat mensen terug dingen wilden beleven na 2 jaar corona en hier ook iets meer voor wilden uitgeven, maar dat de spot ongewild langer werd uitgezonden dan gepland.

Volgens de Jury zet de reclame de consumenten daarom echter nog niet aan om op een ondoordachte manier kredieten aan te gaan.

De Jury is derhalve van mening dat de radiospot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat het gaat om een reclame voor consumentenkrediet, reclame waarop verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn, en heeft zij in dit verband met name vastgesteld dat de reclame de verplichte slogan “Let op, geld lenen kost ook geld.” vermeldt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen