Lavagraphics 22-04-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: LAVAGRAPHICS

Product-Dienst / Produit-Service: Communicatiebureau

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Titel van de mailing: “Maak kans op tickets voor Massive Attack”.
Vervolgens het logo en de naam van de adverteerder en de tekst “Hoe dan? Lees verder…”.
Daaronder een screenshot van een concertwebsite voor een concert van Massive Attack te Gent met daaronder de volgende tekst:
“Op 28 augustus 2016 komt Massive Attack naar het Sint Pieterplein te Gent. Lavagraphics zorgde in opdracht van Greenhouse Talent voor een passende eventwebsite.” en een link naar de website in kwestie.
Daaronder een andere screenshot van de website in kwestie, foto’s van een concert en de teksten “ Het eindproduct is een grungy webdesign die perfect aansluit bij de atypische stijl van de Bristol-based band. (…)” en ““Up and running binnen de 3 weken. Dat is bijzonder geslaagd!” Annelies Vrijdag – Marketing & Press Greenhouse Talent”.
Daaronder: “Oja, de ticketverkoop… deze is zonet gestart!”, met opnieuw een link naar de website in kwestie.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gaat het om misleidende reclame, waarbij gesuggereerd wordt dat er tickets te winnen zijn door middel van de headline en de begeleidende tekst, terwijl dit echter helemaal niet het geval is.
Het desbetreffende bedrijf gaf aan dat als men de mail gelezen had hun missie geslaagd was. Het gaat hier dus volgens de klager om opzettelijke misleiding.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

Zoals aangekondigd, heeft de Jury deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing met de titel “Maak kans op tickets voor Massive Attack” de diensten van de adverteerder aanprijst en daarbij naar een door de adverteerder ontwikkelde website verwijst waar het mogelijk is om tickets voor het concert van Massive Attack te kopen.

De Jury volgt de klager in die zin dat zij van mening is dat de uitdrukking in de Nederlandse taal “kans maken op” duidelijk naar de mogelijkheid verwijst om iets te winnen.

De Jury is derhalve van mening dat de titel van de e-mailing de bestemmeling kan misleiden en hem kan laten geloven dat hij tickets voor het concert kan winnen.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de “Maak kans op” op het feit slaat dat men daadwerkelijk een goede kans maakt om tickets te bemachtigen omdat de adverteerder hierover vroegtijdig bericht.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury hierbij van mening dat de adverteerder meteen al in de titel van de e-mailing duidelijk had moeten melden dat de “maak kans op” betrekking had op het aankoop van tickets.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen