Lago Club Gent 08-02-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: LAGO CLUB GENT

Product-Dienst / Produit-Service: Start2Shine fitnessprogramma

Media / Média: Internet (Facebook, website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De betrokken gesponsorde Facebookpost bevat een foto van een zwembad waarin mensen oefeningen aan het doen zijn, met daarbij de tekst:
“Fit en gezond in 2023?! Wij zoeken 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport!
Persoonlijke begeleiding en coaching
Fit en slank in 12 weken
Gepersonaliseerd fitnessplan op maat
Combineer je beweegprogramma met aquasport
Vraag vrijblijvend meer informatie aan.”.

De reclame op de landingspagina van de website vermeldt onder meer bovenaan, in zwarte letters in een gele rechthoek, de tekst: “Let op! Beperkt aantal deelnemers” en een teller met “Aantal beschikbare plaatsen: […] / 100”, en verder op de pagina de volgende tekst:
“START NU MET SCHITTEREN!
GEZOCHT! 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport.
2 keer per week bewegen
Pre- en post lichaamsanalyse
Persoonlijke begeleiding en coaching
Regelmatige conditietests
Professionele trainers
Gepersonaliseerd fitnessplan op maat
Combineer je beweegprogramma met aquasport
Fit en slank in 12 weken”, met daarbij een knop “Ja, ik wil alle startinformatie”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster wekt de campagne de indruk dat het een gratis programma betreft door de termen ‘gezocht’ en ‘testpersonen’ te gebruiken. Verder wordt er ook ingespeeld op urgentie door het aantal beschikbare plaatsen weer te geven. Op de website worden geen prijzen voor dit specifieke programma vermeld, maar na contactname krijgt men een folder waaruit blijkt dat die 12 weken aan 99.90 euro per maand aangeboden worden. Zij vindt dat de indruk gewekt wordt dat dit over een gratis programma gaat aangezien ze testpersonen zoeken en geen prijzen vermelden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame op Facebook onder meer vermeldde “Wij zoeken 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport!”, met op de landingspagina op de website van de adverteerder bovenaan, in zwarte letters in een gele rechthoek, de tekst: “Let op! Beperkt aantal deelnemers” en een teller met “Aantal beschikbare plaatsen: […] / 100”, en verder op de pagina onder meer de volgende tekst: “GEZOCHT! 100 testpersonen voor een fantastisch fitnessprogramma inclusief aquasport.”.

Zij heeft er zowel ingevolge de klacht als ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze reclame betrekking heeft op een betalend specifiek fitnessprogramma van 12 weken dat aan de deelnemers wordt aangerekend volgens de standaardtarieven.

De Jury is dienaangaande echter van mening dat de verschillende elementen van de betrokken reclame, met name het taalgebruik dat verwijst naar het zoeken van testpersonen, samen met de nadruk op het beperkt aantal plaatsen en de afwezigheid van een duidelijke verwijzing naar een te betalen prijs, er samen toe leiden dat in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk wordt gewekt dat het hier om een gratis testprogramma zou gaan.

Dat de reclame hierbij niet uitdrukkelijk vermeldt dat het om een gratis aanbieding zonder enige verplichting zou gaan, zoals de adverteerder onder meer aanvoert in zijn reactie, is volgens de Jury niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de aard en de draagwijdte van het gepromote aanbod, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen