Lab9 30-04-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LAB9

Product-Dienst / Produit-Service: AirPods

Media / Média: Internet (Facebook)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De gesponsorde Facebookpost toont een afbeelding van AirPods met op de achtergrond een man die een vrouw helpt met een toestel.
Boven de afbeelding staat de volgende tekst:
“Deel onze vacatures en krijg gratis AirPods!
Ken jij onze nieuwe collega?
Door de snelle groei van Lab9 zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.
Deel onze vacatures met alle Apple fans die je kent!
Tenzij je zelf wil werken bij ons natuurlijk, dan geniet je altijd van onze personeelsvoordelen.”
Onderaan de url van de website van de adverteerder, de tekst “De droomjob voor een Apple fan!” en een knop “Meer informatie”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat gezegd wordt dat je gratis AirPods krijgt indien je een vacature van de adverteerder deelt op sociale media. Er is echter geen asterisk zichtbaar naar voorwaarden; deze zijn op de website zichtbaar, niet op de post. Volgens hem is dit zeer misleidend als je spontaan een vacature deelt en geen AirPods krijgt van de adverteerder.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de gesponsorde Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er in dit verband tevens nota van genomen dat de knop “Meer informatie” onderaan de post leidde naar de actiepagina op de website van de adverteerder waar de actievoorwaarden vermeld staan en tevens bovenaan wordt aangegeven dat de AirPods ter waarde van € 199 worden verkregen indien de kandidaat van de deelnemer wordt aangeworven.

Zij is dienaangaande met name de mening toegedaan dat de gemiddelde consument ook niet zal verwachten dat hij een geschenk van die waarde zal krijgen enkel en alleen door een vacature te delen of nog dat elke persoon die louter een vacature deelt zo’n geschenk zou krijgen.

Volgens de Jury blijkt in casu derhalve voldoende duidelijk uit de context dat er beperkende voorwaarden verbonden zijn aan de promotionele actie die beschikbaar zijn op de webpagina van de adverteerder waarnaar de advertentie verwijst.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen