Kruidvat 27-10-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: KRUIDVAT 

Product-Dienst / Produit-Service: Voedingssupplementen 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot begint met een logo “Gezond met Kruidvat” en de tekst “ondersteuning voor je spieren? je gewrichten? je weerstand? wij helpen je!”.  
VO: “Gezond met Kruidvat. Ondersteuning voor je weerstand?” 
Daarna komt een verkoopster bij Kruidvat aan het woord: 
“Bij Kruidvat helpen we je gezond te voelen met een breed assortiment gezondheidsproducten. Zo hebben we op elke vraag en voor elke portemonnee een passend antwoord.” 
Op het scherm worden drie potjes afgebeeld met respectievelijk Kurkuma, Echinacea en Vitamine C-1000. 
VO: “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager haalde aan dat de adverteerder beweert dat hij producten heeft die de weerstand tegen infecties kunnen verhogen, zoals vitamine C en echinacea. Er is echter nooit aangetoond geweest dat deze producten de weerstand tegen infecties verhogen, integendeel. Deze reclame is volgens hem dan ook misleidend. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie waarin de voice-over onder meer het volgende zegt: “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C.”.  

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager beweert, de reclame niet stelt dat de weerstand tegen infecties wordt verhoogd maar dat er sprake is van ondersteuning voor de weerstand. 

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury kennisgenomen van de uitgebreide meegedeelde informatie over de specifieke toegelaten of ‘on-hold’ claims met betrekking tot kurkuma, echinacea en vitamine C en over de conformiteit van de herformulering van de claims in kwestie. 

De Jury heeft zich vervolgens gebogen over de vraag of de betrokken algemeen geformuleerde gezondheidsclaim (“ondersteuning voor je weerstand”) al dan niet in overeenstemming is met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: Verordening 1924/2006) en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. 

De Jury haalt in dit verband aan dat er momenteel voor de verschillende voormelde stoffen die deel uitmaken van de gepromote voedingssupplementen in kwestie toegelaten of ‘on hold’ claims zijn betreffende de weerstand en dat deze claims gebruikt mogen worden op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten of ‘on hold’ zijn.  

De Jury is van oordeel dat op dit punt de reclame in kwestie niet in overeenstemming is met Verordening 1924/2006. De tv-spot in kwestie bevat inderdaad geen vermelding van de betrokken specifieke claims met betrekking tot de voormelde stoffen die deel uitmaken van de gepromote voedingssupplementen. 

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen