Kringwinkel Vites 23-11-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: KRINGWINKEL VITES

Product-Dienst / Produit-Service: Actie ‘Voor de mannen’

Media / Média: Affiche, Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame bevat in het midden een gestileerde tekening, in het roze op een zwarte achtergrond, van het gezicht van een man met baard en snor en een zonnebril, met erboven de tekst “Voor de” en eronder “mannen”.
Links van de tekening onder elkaar de woorden: “Platenbeurs – Platenspelers – Versterkers – Instrumenten – Fietsen – Games – Kleding – …” en rechts “Zaterdag 19 november – Welkom vanaf 17u”.
Rechts bovenaan het logo “Kringwinkel” en onderaan “@ De Kringwinkel Sint-Pieters-Leeuw”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster meende dat ze anno 2022 toch zou mogen verwachten dat we dit soort stereotypen voorbij zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een gestileerde tekening van het gezicht van een man bevat met de tekst “Voor de mannen”, en een platenbeurs van een Kringwinkel aankondigt waarbij ook andere producten zoals instrumenten, fietsen en games worden vermeld.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft ze er nota van genomen dat hij de actie in kwestie organiseert ter ondersteuning van een van zijn kringloopactiviteiten, met name de verkoop van herbruikbare goederen. Zo organiseert hij ook een Ladiesnight en een “uit de kast” actie. Aangezien vrouwen het merendeel van zijn klanten uitmaken, kadert de actie “voor de mannen” in zijn wens om ook mannen de weg naar de winkel te laten vinden. De affiche heeft hierbij de bedoeling om zowel te triggeren als te informeren. Iedereen is echter welkom tijdens zijn verschillende acties.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet als seksistisch dient te worden beschouwd en evenmin van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypen of sociale vooroordelen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is tevens van oordeel dat de reclame in kwestie geen elementen bevat die van aard zijn om vrouwen te discrimineren of te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen