Kliniek BeauCare – Dr Wever – Gezondheid NV 27-02-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: KLINIEK BEAUCARE – DR WEVER – GEZONDHEID NV

Product-Dienst / Produit-Service: Facelift

Media / Média: Internet (website, e-mailing)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De website gezondheid.be bevat de volgende publicatie met daarin 3 links naar de website van Kliniek BeauCare:
“Facelift (halslift en wenkbrauwlift)
dossier
[Een facelift] (link naar website Kliniek BeauCare) is een operatie waarbij de plooien en rimpels van de gezichtshuid worden strakgetrokken, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen. Deze ingreep gebeurt onder volledige verdoving. Bij de klassieke facelift wordt een incisie gemaakt van voor het oor tot achter het oor. De huid wordt aangespannen, de onderhuidse weefsels (spieren en vet) gecorrigeerd en het huidoverschot verwijderd. Een facelift neemt ongeveer drie uur in beslag en vindt plaats onder algemene verdoving . U kunt de dag van uw facelift nog naar huis.
De macs-lift of minilift of S-lift
[De minifacelift] (link naar website Kliniek BeauCare) is op dit moment een veel gevraagde ingreep die zachter en eenvoudiger is dan de klassieke facelift.
De macs-lift (Minimal Access Cranial Suspension), S-lift, soft lift of ook wel minilift is een geavanceerde techniek voor natuurlijke gezichtsverjonging. De macs-lift heeft vooral effect op de hals, de kaaklijn en hamsterwangen. De macs-lift is minder ingrijpend dan de klassieke facelift . De macs-lift garandeert duurzame resultaten, een kleinere incisie en dus een sneller genezingsproces. De ‘mini’ in minilift staat dus voor mini litteken en mini herstelperiode!
De ingreep kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De chirurg maakt een sneetje in het haar ter hoogte van de slapen en boven het oor. Het litteken loopt verder in het oor. De huid van het gezicht wordt enigszins aangespannen (niet de hals) om een heel harmonieus effect te verkrijgen met een natuurlijke verjonging van het gezicht tot gevolg. Als er sprake is van een dubbele kin, kan er tegelijkertijd een liposculptuur van de kin uitgevoerd worden.
Halslift
Hierbij wordt een lift van de halsregio gedaan. De littekens bij deze operatie lopen verder naar achteren dan bij de vorig beschreven operatie, dwz tot achter het oor en in de nekhaarlijn, om een maximaal resultaat (lift) van de halshuid te verkrijgen. Soms wordt ook een sneetje gemaakt onder de kin om het onderhuids vetweefsel te verwijderen en het onderhuids bind – en spierweefsel strakker te hechten. (=liposculptuur van de kin)
Full-Facelift
Bij de full facelift wordt vanaf het middelste deel van het gezicht tot en met de hals, vet – en huidweefsel weggenomen en de spieren ingekort. Hiertoe maakt de arts een snede vanaf de haarlijn boven de slaap via de natuurlijke plooi voor en achter het oor naar de achterkant van het hoofd. De huid wordt hierna losgemaakt van het weefsel en de spieren. Overtollig vet wordt weggenomen en de spieren worden korter gemaakt. De huid wordt teruggelegd en strak getrokken en het teveel aan huidweefsel wordt verwijderd. Hechtingen worden in meerdere lagen aangebracht om de trekkrachten op de huid te verdelen. Indien gewenst wordt ook nog een snede in de plooi onder de kin gemaakt om ook de voorste halsspieren strakker te kunnen trekken.
Wenkbrauwlift / Voorhoofdslift
Bij de wenkbrauwlift/voorhoofdslift worden de uitgezakte wenkbrauwen en voorhoofdshuid gelift. Alhoewel de wenkbrauwen en voorhoofd één geheel vormen met het aangezicht, wordt deze operatie vaak apart verricht en behoort het niet bij een Full-Facelift. Wel wordt deze operatie vaak gecombineerd met een bovenooglid – en onderooglid correctie.
Praktisch
Voor de operatie heeft U een uitgebreid gesprek met de arts. Wanneer U geneesmiddelen gebruikt moet U dit aan de arts melden. Bepaalde medicijnen (vb. aspirine) mag U 10 dagen voor de operatie niet meer innemen. Daarnaast moet U 4 weken van tevoren stoppen met roken. Roken vernauwt namelijk de bloedvaten waardoor wondstoornissen en zelfs wondversterf na de operatie kan optreden.
Na afloop van een facelift wordt het gezicht ondersteund door een elastische muts. Dit dient als verband en moet ongeveer 5-7 dagen blijven zitten. Na de operatie zijn uw gezicht en uw hals gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken maar over het algemeen hebt U weinig last en pijn. Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Een facelift heeft dezelfde risico’s als elke andere ingreep. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. Soms kan een gezichtszenuw tijdelijk uitgeschakeld zijn en aanleiding geven tot tijdelijke verlammingsverschijnselen, vb een hangende mondhoek of niet geheel kunnen sluiten van een ooglid. Gelukkig komen deze ernstige complicaties bijna nooit voor. Ook kunnen er na een facelift wat plekjes met vochtophoping of wat stuggere plekjes op het gezicht ontstaan. Deze gaan vanzelf weer weg, maar U kan ze ook laten behandelen door een schoonheidsspecialiste.
Het uiteindelijk resultaat van een facelift is pas zichtbaar na enkele weken.
Bij een facelift wordt de huid weer glad en strak gemaakt, maar de rimpels in uw gezicht die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop U lacht en praat, zullen hierdoor niet verdwijnen. Deze rimpels maken deel uit van uw gelaatsexpressie en blijven altijd aanwezig. Ook de fijne rimpels rond uw mond en oogleden zullen door deze operatie niet geheel verdwijnen. Hiervoor moeten er aanvullende behandelingen ondergaan worden. U kan dit bespreken met de arts en vragen wat voor U de beste oplossing is. Ook moet U er rekening mee houden dat het natuurlijk verouderingsproces van uw huid niet door een facelift gestopt wordt. Na de operatie zal, net als ervoor, de elasticiteit van de huid geleidelijk verloren gaan.
[Meer weten over facelift?] (link naar website Kliniek BeauCare)”

Onder deze publicatie of tussen de tekst ervan bevonden zich daarnaast banners met betrekking tot de kliniek van Dr Wever, met een “voor-en-na” foto van de hals van een vrouw, het logo van de kliniek en respectievelijk de teksten:
– “Facelift – Internationale reputatie. Frequente spreker in het buitenland. Bekijk foto’s.”;
– “Overweegt u een Facelift? Maak vrijblijvend een afspraak – kliniek drwever – Meer informatie”.

Naar de publicatie op de website gezondheid.be wordt tevens gelinkt in een nieuwsbrief van deze website met als onderwerp “Cerebrale Parese of hersenverlamming van a tot z | Doe de gehoortest | Wat gebeurt er bij een facelift? | Strengere controle op gojibessen | Het dieet dat onze planeet kan redden”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar een nieuwsbrief van de website gezondheid.be met een rubriek over gelaatscorrecties en haalde aan dat ze dan met één klik terechtkomt bij kliniek BeauCare en ook rechtstreeks bij Dr Wever en dan onder andere een afspraak kan maken.
Dit lijkt haar regelrechte reclame voor een medische dienst met behulp van specifieke sociale media-technieken, onder de noemer van “gezondheid”. Zij vraagt zich af of dit zomaar kan en niet indruist tegen een aantal wettelijke en ethische regels. Medische beroepen mogen geen reclame maken; hier is een handige sluipweg gevonden om dit wel te doen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster verwijst naar een nieuwsbrief vanwege de website gezondheid.be waarin gelinkt wordt naar een publicatie met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op dezelfde website. In deze publicatie bevinden zich drie links naar de website van Kliniek BeauCare. Onder of tussen de tekst van de publicatie op de website bevonden zich daarnaast banners met betrekking tot kliniek Dr Wever.

Zij heeft derhalve vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op onderscheiden communicaties via de website gezondheid.be vanwege twee onderscheiden esthetische klinieken – enerzijds kliniek Dr Wever en anderzijds Kliniek BeauCare – en behandelt de klacht voor wat hun respectievelijke communicaties betreft hieronder derhalve achtereenvolgens. Zij heeft in dit verband tevens de uitgever van het betrokken medium – Gezondheid NV – om een reactie verzocht.

Met betrekking tot de communicaties inzake kliniek Dr Wever:

De Jury heeft vastgesteld dat zich op de website gezondheid.be onder of tussen de tekst van de publicatie op de website met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” banners met betrekking tot de kliniek van Dr Wever bevonden, met een “voor-en-na” foto van de hals van een vrouw, het logo van de kliniek en respectievelijk de teksten:

– “Facelift – Internationale reputatie. Frequente spreker in het buitenland. Bekijk foto’s.”;
– “Overweegt u een Facelift? Maak vrijblijvend een afspraak – kliniek drwever – Meer informatie”.

Zij heeft er ingevolge de reactie van kliniek Dr Wever nota van genomen dat het plaatsen van deze bannering op de website gezondheid.be buiten diens bewuste keuze om gebeurd is door toedoen van de werking van Google AdSense en dat deze niet op de hoogte was van een mogelijke plaatsing ervan op de site in kwestie. Zij heeft er tevens nota van genomen dat ook door het betrokken medium werd bevestigd dat de bannering in kwestie niet ingevolge een bewuste keuze op zijn site werd geplaatst.

De Jury is van mening dat het hier duidelijk over reclame gaat in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury kliniek Dr Wever derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Zij heeft er in dit verband nota van genomen dat zowel kliniek Dr Wever als het betrokken medium in hun reactie reeds aangaven de nodige stappen te hebben ondernomen opdat dit probleem zich niet meer zou voordoen.

Met betrekking tot de communicaties inzake Kliniek BeauCare:

Vervolgens heeft de Jury zich gebogen over de manier waarop in de publicatie met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op de website gezondheid.be wordt gelinkt naar de website van Kliniek BeauCare.

Zij heeft met name vastgesteld dat op drie plaatsen in de tekst hyperlinks aanwezig zijn naar pagina’s van de website van Kliniek BeauCare.

Zij heeft er ingevolge de reactie van Kliniek BeauCare onder meer nota van genomen dat deze voorhoudt dat het hier louter gaat om wettelijk toegelaten praktijkinformatie in de zin van artikel 2, 7° van de voormelde wet van 23 mei 2013, dat dit begrip omschrijft als “iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk”.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat zowel Kliniek BeauCare als het betrokken medium bevestigden dat Kliniek BeauCare een vergoeding betaalt aan het medium in kwestie voor het plaatsen van deze links en het creëren van een doorklikmogelijkheid naar de website van de esthetische kliniek in kwestie.

Hoewel de Jury niet in twijfel trekt dat de informatie op de website van Kliniek BeauCare waarnaar wordt gelinkt op zichzelf bekeken toelaatbare praktijkinformatie in de voormelde zin kan betreffen, benadrukt zij dat zij zich in casu dient uit te spreken over de specifieke wijze waarop hier de aandacht van het publiek op deze informatie wordt gevestigd.

Welnu, de Jury is van mening dat Kliniek BeauCare door te betalen om deze doorklikmogelijkheid vanaf een ander platform naar de eigen website te creëren wel degelijk een op het publiek gerichte mededeling doet die onrechtstreeks tot doel heeft de door haar aangeboden ingrepen te bevorderen, en dat het loutere feit dat de specifieke pagina’s waarnaar en van waaruit wordt gelinkt van informatieve aard zijn niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier eveneens gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet.

Voor zover nodig is de Jury eveneens van oordeel dat deze verboden reclame onvoldoende herkenbaar is als commerciële communicatie vanwege Kliniek BeauCare en derhalve tevens strijdig is met artikels 9 en 10 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), die onder meer bepalen dat “marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar (moet) zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium”, dat “wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar (moet) worden voorgesteld als reclame” en dat “ook de adverteerder kenbaar (moet) zijn”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury Kliniek BeauCare en het medium Gezondheid NV derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen