Keytrade Bank 22-12-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: KEYTRADE BANK

Product-Dienst / Produit-Service: Zichtrekening

Media / Média: Internet (YouTube)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een scène die zich afspeelt in een klassiek bureau (hoge plafonds, houten bureau, bibliotheekkasten aan de muur, haardvuur). Men ziet een zoon die een aankondiging doet aan zijn vader en de reactie van deze laatste, evenals die van de voorouders (een oude man in een zetel met een deken op de knieën, een ingekaderd portretschilderij, een buste en zelfs de assen in een urne op de schouw).

Zoon: “Pa.”

Vader: “Wat?”

Zoon: “Ik verander van bank.”

Vader: “Geen sprake van.”

Grootvader: “Ik sterf nog liever.”

Portret: “Verrader.”

Buste: “Hoe durft ge?”

Zoon: “Ja maar bij Keytrade Bank krijg ik wel 5 cent per verrichting.”

Vader: “Een bank die u betaalt?! Waar wacht ge nog op? Go!”

Grootvader: “Goo!”

Portret: “Goooo!”

Buste: “Gooooo!”

Asurne: “Gooooo!”

Voice-over: “Wacht geen jaren meer om van bank te veranderen. Open een gratis rekening bij Keytrade Bank, de bank die u betaalt.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat door enkel mannen te tonen, het lijkt alsof bankzaken puur een mannelijke aangelegenheid zijn. Weliswaar is dat vroeger zo geweest, maar dit is niet meer het geval. Dit gevoel had verholpen kunnen worden door bijvoorbeeld ook een moeder/grootmoeder/overgrootmoeder mee aanwezig te laten zijn/in de portretten te verwerken en ook hen verontwaardigd te laten reageren.

In mindere mate ergerde zij zich ook aan het feit dat het lijkt alsof jonge mensen verantwoording moeten afleggen aan ouders, grootouders, … voor het maken van financiële keuzes.

Hoewel zij op zich de humor van dit filmpje wel enigszins kan appreciëren, situeert het probleem zich wat haar betreft vooral op het vlak van een onevenwicht qua geslacht/gender.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance : Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze er bewust voor gekozen heeft om geen niet-mannelijke personages in beeld te brengen, gegeven zijn uitgangspunt om net aan de hand van hyperbolische clichématige beelden het traditionele bankieren van de voorouders te willen doorbreken.

De Jury is van mening dat deze insteek en het humoristische gebruik van overdrijving ook voldoende duidelijk blijken uit de spot in kwestie, en dat deze aldus met name niet van aard is om ten aanzien van de gemiddelde consument de boodschap uit te dragen dat bankzaken het privilege van mannelijke en oudere personen zouden dienen te zijn of blijven.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen te discrimineren of te denigreren of om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen