Kentucky Horsewear 17-05-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: KENTUCKY HORSEWEAR

Product-Dienst / Produit-Service: Paardensingels

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klaagster verwees naar een pagina “Kentucky Horsewear – Horse girths” op de website van de adverteerder, met verschillende producten, hun afbeelding en hun prijs en meer details als men erop klikt. De klacht verwees met name naar de drie volgende producten:

“Sheepskin Anatomic Girth” met onder meer verschillende symbolen (waaronder een vacht met de vermelding “Vegan Leather” en een schaap met een hartje en de vermelding “Vegan Sheepskin”), onder “Specifications” bij “Material” de vermelding “Vegan Leather , Vegan Sheepskin” en onder “Description” de volgende beschrijving:
“Specially shaped and designed to follow the horse’s natural movement, the Kentucky Horsewear Sheepskin Anatomic Girth offers both comfort and freedom. It relieves the horse’s shoulders and elbows, allowing to breathe better while still limiting the risk of injuries. It features elastics on both ends to equalize pressure as well as three D-rings to accommodate schooling equipment and a buckle to attach the breastplate to the girth. The elastics are very strong and stay firm as they are three double made. The Sheepskin Anatomic Girth features an EVA protective inner. The artificial sheepskin offers excellent cushioning against the skin. The girth is made out of artificial leather, making it 100% animal-friendly and easy to maintain. Kentucky Horsewear developed a Tack Cleaner to clean our artificial leather. Very easy and efficient! The artificial leather doesn’t take in any dirt, sweat or water and is therefore very durable! It does not change color and doesn’t get damaged easily.
– Anatomically shaped
– EVA protective inner
– Strong three double elastics
– Three D-rings and a buckle to attach a breastplate to the girth
– Artificial sheepskin attached with a strong Velcro”.

“Sheepskin Anatomic Girth Cover” met onder meer verschillende symbolen (waaronder een schaap met een hartje en de vermelding “Vegan Sheepskin”), onder “Specifications” bij “Material” de vermelding “Vegan Sheepskin” en onder “Description” de volgende beschrijving:
“This cover fits the Sheepskin Anatomic Girth of Kentucky Horsewear.
– 100% animal friendly (artificial sheepskin)
– Held in place by strong Velcro
– Fits our Sheepskin Anatomic Girth
What’s special
Our Sheepskin Girth Cover allows you to wash or replace the sheepskin on the Sheepskin Anatomic Girth. Held in position by strong Velcro straps, the artificial sheepskin is animal-friendly and easy to maintain.
Fabrics & materials
In line with our animal-friendly policy, the sheepskin we use on our products is artificial. Our breathable products let the air pass through the fabrics they use in order for the horse not to be overheated by its equipment and protections.”.

“Sheepskin Anatomic Short Girth” met onder meer verschillende symbolen (waaronder een vacht met de vermelding “Vegan Leather” en een schaap met een hartje en de vermelding “Vegan Sheepskin”), onder “Specifications” bij “Material” de vermelding “Vegan Leather , Vegan Sheepskin” en onder “Description” de volgende beschrijving:
“Specially shaped and designed to follow the horse’s natural movement, the Sheepskin Anatomic Short Girth offers both comfort and freedom. It relieves the horse’s shoulders and elbows, allowing to breathe better while still limiting the risk of injuries. It features elastics on both ends to equalize pressure as well as a D-ring to accommodate schooling equipment and to attach the breastplate to the girth. The elastics are very strong and stay firm as they are three double made.
The artificial sheepskin is attached to the girth with Velcro and is therefore easy to remove. The girth comes with a set of two sheepskin liners. The black girth comes with one natural liner and one black liner, the brown girth with a natural and a brown one. The girth is made out of artificial leather, making it 100% animal-friendly and easy to maintain. The artificial leather doesn’t take in any dirt, sweat or water and is therefore very durable! It does not change color and doesn’t get damaged easily. Kentucky Horsewear developed a Tack Cleaner to clean our artificial leather. Very easy and efficient! The artificial woolen liners are machine washable at 30°, no dryer.
– Anatomically shaped
– Three double elastics on both sides
– D-ring to attach schooling equipment
– Set of 2 sheepskin liners: 1 natural, 1 in same color as girth
– Artificial leather: easy maintenance & durable”.

Een andere pagina van de website met als title “About our products” bevat onder “The materials” de volgende tekst: “Kentucky Horsewear develops high quality products for horses and dogs and cannot do so while harming other animals. Therefore, we only use products that don’t contain animal ingredients like vegan leather, vegan sheepskin and vegan rabbit skin. The only difference is better quality and durability.”. Daaronder, onder meer een afbeelding met “Vegan Sheepskin” en een knop “Read more” voor meer informatie.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat de adverteerder zijn producten duidelijk als “sheepskin” adverteert. Het is echter geen schapenvacht, maar een kunstmatige schapenvacht. Volgens haar is dit misleidende reclame, aangezien schapenvacht duidelijk in de titel staat en de kwaliteit van schapenvacht eigenlijk verschilt van die van artificiële vacht. Ook sommige eigenschappen van schapenvacht worden niet geboden door kunstmatige materialen. Volgens haar zou in het opschrift moeten staan dat het een zacht of gevoerd artikel is en niet schapenvacht als dat niet zo is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de pagina op de website van de adverteerder waarnaar de klacht verwees.

Zij heeft er nota van genomen dat deze pagina verschillende producten bevat, met hun afbeelding en hun prijs en meer details als men erop klikt, waaronder de volgende vermeldingen: “The girth is made out of artificial leather, making it 100% animal-friendly (…)”, “artificial sheepskin (…)”, “100% animal friendly (artificial sheepskin)”, “In line with our animal-friendly policy, the sheepskin we use on our products is artificial”, en onder “Specifications” bij “Material” telkens de vermelding “Vegan Sheepskin”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze met name wees op het feit dat de symbolen onder de naam van het product, de productomschrijving en de productspecificaties allen uitdrukkelijk melding maken van artificiële/vegan schapenvacht. De adverteerder verwees tevens naar een pagina van zijn website gewijd aan de artificiële/vegan schapenvacht om de consument te informeren omtrent het feit dat hij zijn producten fabriceert zonder dierlijke ingrediënten.

De Jury is van mening dat de informatie in kwestie over het artificiële karakter van het betrokken materiaal op de verschillende pagina’s van de website in casu voldoende zichtbaar en duidelijk is opdat de gemiddelde consument, ook zonder vermelding hiervan in de productnaam zelf, niet zou worden misleid met betrekking tot deze eigenschap van de gepromote producten en hier rekening mee kan houden bij zijn beslissing om al dan niet een aankoop te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het door de klager aangehaalde punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen