Julius-K9 Belgium 08-08-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: JULIUS-K9 BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Hondenharnas

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De foto op de Facebookpagina van de adverteerder toont een vrouw waarvan men de ontblote schouders en bovenkant van de boezem ziet en op wiens wang de Belgische driekleur is geschminkt die een “high-five” doet met een hond met een harnas in de Belgische driekleur. De rest van haar lichaam zit verscholen achter het object waarop ze met haar arm geleund staat en waarop de hond zit.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt de reclame seksistisch. Hij begrijpt niet hoe een half naakte vrouw relevant is voor het verkopen van een hondentuig met de Belgische vlag. Hij vermoedt dat het in het kader van voetbal is, waar men er dan ook weer van uitgaat dat voetballers dit sneller kopen voor hun hond omdat er een naakte vrouw bij staat. De klager vindt het objectiverend en irrelevant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame-afbeelding in kwestie een vrouw toont waarvan men de ontblote schouders en bovenkant van de boezem ziet en op wiens wang de Belgische driekleur is geschminkt die een “high-five” doet met een hond met een harnas in de Belgische driekleur.

De Jury is vooreerst van mening dat de gebruikte afbeelding wel degelijk duidelijk suggereert dat de vrouw in kwestie minstens gedeeltelijk ontkleed is.

Zij is vervolgens van mening dat het gebruik van deze afbeelding van de vrouw geen enkel verband vertoont met het betrokken product – een hondenharnas – en dat de reclame op deze manier de menselijke waardigheid van de vrouw aantast.

Volgens de Jury is dit des te meer het geval aangezien de klemtoon van de reclame volledig op de centraal afgebeelde vrouw ligt, eerder dan op het gepromote product.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw in casu afgebeeld wordt, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame-afbeelding denigrerend is voor de vrouw .

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen