Jobfixers 06-11-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: JOBFIXERS

Product-Dienst / Produit-Service: Interim

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op de Facebookpagina van de adverteerder toont een tekening in comicstijl van een vrouw die een vuistslag geeft aan een man, waarbij de man achterovervalt en zijn veiligheidshelm en moersleutel verliest.

Bij de vrouw staat een tekstballon met de tekst: “Verdien keer meer vent! Werk via Jobfixers!”.

Links onderaan het logo van de adverteerder en “Verdien meeer! Dankzij Safety First Bonus van JobFIXers.be”.

Daarbij de tekst:

“Begrijp jij de ophef over de Bicky Burger reclame?

Wij niet.

Werk via JobFIXers, verdien meer en eet elke week een Bicky op onze kosten. #jesuisbicky”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat de adverteerder inhaakt op een recente kwestieuze advertentie van Bicky Burger, en een gelijkaardige afbeelding gebruikt waar huiselijk geweld getoond wordt. Volgens haar kan dit ook hier uiteraard niet door de beugel.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame een tekening in comicstijl toont van een vrouw die een vuistslag geeft aan een man, waarbij de man achterovervalt en zijn veiligheidshelm en moersleutel verliest. Bij de vrouw staat een tekstballon met de tekst: “Verdien keer meer vent! Werk via Jobfixers!” en bij de post de tekst: “Begrijp jij de ophef over de Bicky Burger reclame? Wij niet. Werk via JobFIXers, verdien meer en eet elke week een Bicky op onze kosten. #jesuisbicky”.

Zij heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze onder meer aanhaalt dat het geschetste kader professioneel is en strikt gelinkt aan zijn dienstverlening en dat deze post met comic afbeelding een persiflage is op zijn “Verdien méér”-campagne waarbij hij net inzet op veiligheid en preventie op de werkvloer.

De Jury is echter van mening dat het feit dat de afbeelding getekend is in een bepaalde comic-stijl in casu niet van aard is om daaraan haar uiterst gewelddadige karakter te ontnemen.

Zij is met name van mening dat hier sprake is van weliswaar getekend maar realistisch ogend geweld dat evenzeer uiterst problematisch is in de professionele sfeer net zoals het dat is in de huiselijke sfeer waarnaar de klacht verwijst.

De Jury is tevens van mening dat, voor zover de advertentie humoristisch bedoeld zou zijn, de getoonde vorm van geweld zich niet leent voor dergelijke nuancering door humor, zodat de adverteerder zich ervan bewust had moeten zijn dat zijn diensten niet behoren te worden aangeprezen via een dergelijke verwijzing.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om gewelddadig maatschappelijk laakbaar gedrag te tolereren en te banaliseren, en aldus getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 1, alinea 2 en artikel 2, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) en punt 5 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen