Jet Import – Red Bull 13-11-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: JET IMPORT

Product-Dienst / Produit-Service: Red Bull

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouwenstem (met op de achtergrond geluiden van toeterende auto’s): “Oei oei oei, het ziet er niet goed uit op de baan. Van Antwerpen naar Hasselt verlies je een halfuur tussen Tessenderlo en Beringen. Op de A12 is het veertig minuten stapvoets r…”
Voice-over (met op de achtergrond het geluid van een blikje dat wordt geopend): “Red Bull geeft je vleugels!”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dat de spot storend is en zelf een gevaar in zich draagt, mee zou kunnen zorgen voor ongevallen op de weg. Hij merkt bij zichzelf dat het geluid van toeterende voertuigen op de achtergrond telkens zijn aandacht afleidt van het verkeer op dat moment, ongeacht hoe vaak hij deze spot nu al gehoord heeft en meent dat dit effect ook de bedoeling van de reclamemaker is geweest om zo de aandacht te trekken. Volgens hem is het gebruik van een toetersignaal, anders dan om een gevaarlijke situatie aan te geven misleidend en totaal verkeerd om in een spot te horen wanneer men zich in het verkeer kan bevinden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de spot aanvangt met een vrouwenstem die op duidelijk overdreven wijze verkeersinformatie brengt met op de achtergrond autogeluiden om vervolgens over te gaan in een duidelijke commerciële boodschap ten behoeve van het product.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een reclameboodschap en dat de gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluiden daarbij in casu niet van aard zijn om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen