International Brussels Tattoo Convention 27-07-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: INTERNATIONAL BRUSSELS TATTOO CONVENTION

Product-Dienst / Produit-Service: International Brussels Tattoo Convention

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klaagster deelde foto’s mee die op de Facebookpagina van de adverteerder staan met telkens de tekst “International BrusselsTattooConvention, 11th – 13th November Tour & Taxis Brussels, www.brusselstattooconvention.be” :

Foto 1 toont de rug van een vrouw die op een steen zit. Ze draagt een string en heft haar T-shirt op, haar armen zijn getatoeëerd. Bovenaan de tekst “Hosted by Samii Ryan”.

Foto 2 toont een rechtstaande vrouw die poseert waarbij de intieme delen, de borsten, de schouders en het hoofd bedekt zijn met touwen. Bovenaan de tekst “Shibari Fashion Shows by Fred Kyrel”.

Foto 3 toont een liggende vrouw die poseert in lingerie met een getatoeëerd lichaam. Bovenaan de tekst “Public photoshoot, model: Leo LaLuna”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster moet dit reclame voor een tattoobeurs voorstellen en is het gewoon porno. Aangezien hun doelpubliek getatoeëerde mensen zou moeten zijn, zouden ze die groep beter aanspreken. De klaagster gaat zelf elk jaar naar zo’n beurzen en is extreem geaffronteerd. Het doet meer denken aan reclame voor de Erotica Beurs… Als vrouw voelt zij zich niet meer welkom en vindt ze het afschuwelijk dat de body modification gemeenschap zo afgeschilderd wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de door de klaagster meegedeelde foto’s en, naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat deze alleen in een post op de Facebookpagina van de adverteerder verschijnen.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury ook het volgende genoteerd.

De eerste foto toont de internationale hostess voor dit jaar, een bekend Amerikaans model en winkeleigenares die meer dan 200.000 volgers heeft en in vele internationale magazines heeft gestaan.

De tweede foto is van een bekende fotograaf en internationale styliste die met de traditionele Japanse Shibari touwen een soort van lingerie maakt en die een presentatie en show doet op de conventie.

De derde foto toont een internationaal model dat de adverteerder heeft uitgenodigd om te komen poseren op de beurs voor de publieke fotoshoots die hij elk jaar organiseert voor de bezoekers.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen de gebruikte beelden en de conventie waarvoor reclame gemaakt wordt, en dat deze afbeeldingen op Facebook niet van aard zijn een inbreuk te vormen op de geldende fatsoensnormen.

De Jury is ook van mening dat de beelden niet van aard zijn om de menselijke waardigheid van de vrouw aan te tasten of om een bepaalde groep mensen te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen