Imperial Meat Products – Aoste 14-09-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: IMPERIAL MEAT PRODUCTS

Product-Dienst / Produit-Service: Aoste Omelet Italiaans

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche toont een foto van een met het product belegd stuk brood en daarboven de tekst “omelet in sneetjes – kEIlekker”, rechts bovenaan het woord “new” en onderaan het logo van Aoste.
Links onderaan een afbeelding van de verpakking van het product (waarop onder meer eieren staan afgebeeld en de tekst “vrije uitloop eieren” staat vermeld) met rechts daarvan de vermelding “100% veggie”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat een omelet voor 95% uit ei bestaat, en vraagt zich dus af hoe er geadverteerd kan worden met “100% veggie”. Er staat ook nog expliciet bij vermeld “vrije uitloopeieren”. Volgens hem is dit misleidend, want eieren zijn géén groente.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze affiche reclame maakt voor een nieuw product van de adverteerder, met name Aoste Omelet Italiaans, en onder meer het product toont met daarbij de vermeldingen “omelet in sneetjes – kEIlekker” en “100% veggie”.

De Jury is van mening dat de term “veggie” hier duidelijk verwijst naar vegetarische voedingsmiddelen, waar eieren deel van uitmaken, en niet naar veganistische voedingsmiddelen. Zij is met name de mening toegedaan dat het gepromote product hier aldus duidelijk naar voor wordt geschoven als een alternatief voor vlees, en niet als een product dat uit plantaardige bestanddelen zou bestaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken affiche niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het door de klager aangehaalde punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen