Ikea – De Persgroep 04-09-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: IKEA – DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: Ikea

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Een pagina in het magazine Story toont bovenaan een foto van een vrouw met een hond in een woonkamer met linksboven de tekst “Helpdesk” en rechts “Zangeres Noémie Wolfs in haar IKEA- interieur.”.
Onder de foto de titel “Story Test – Inrichten voor beginners” en de tekst: “Volgende week komt de nieuwe IKEA-catalogus uit, een jaarlijks hoogtepunt voor heel wat vrouwen die al eens graag hun interieur veranderen. Met deze 5 tips laat jij je woning er als een plaatje uitzien.”.
Daarbij 5 vakjes met interieurtips onder de titels “Denk aan je ruimte”, “Bepaal je stijl”, “Begin beneden”, “Zoek uit wat je niet mooi vindt” en “Test je verf”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwijst naar het stukje over het IKEA-interieur van Noémie Wolfs, naar aanleiding van een nieuwe IKEA-catalogus. Volgens hem is het stuk duidelijk pure reclame, verpakt als content, maar staat dat nergens vermeld. Hij vraagt zich af of dat zomaar kan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht in dit verband.

Zij heeft er ingevolge de reacties van zowel het betrokken medium als het in de communicatie vermelde bedrijf nota van genomen dat de redactie van het betrokken magazine op eigen initiatief besloten heeft om naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe catalogus van het bedrijf een redactionele bijdrage te wijden aan interieurtips, zonder dat hierover overleg geweest is met dit bedrijf of sprake was van enige betaling.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de communicatie waarop de klacht betrekking heeft losstaat van een lopende native advertising campagne van het bedrijf in kwestie in bepaalde dagbladen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de bijdrage in het magazine redactionele inhoud betreft en geen reclame-inhoud.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen