I-Mens 30-06-2020: Advies van voorbehoud

Adverteerder / Annonceur: I-MENS 

Product-Dienst / Produit-Service: Zorgorganisatie  

Media / Média: Affiche 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De reclame op de achterkant van de bus toont een man die achter een meisje met het syndroom van Down staat en haar omhelst met zijn rechterhand tegen haar hoofd, zijn gezicht tegen het hare en zijn linkerhand op haar linkerhand die ze tegen haar buik houdt.  
Daarbij de tekst:  
“iedereen is i-mens  
i-mens – thuis in zorg aan huis  
Solliciteer via i-mens.be/jobs”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster vindt het niet oké dat op de foto van de advertentie een oude man met deze rare positie een jonger meisje met vlechtjes op een sensuele manier omhelst. Als dit niet choquerend is wil ze graag hun verhaal achter de foto weten. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud 
Décision Jury de première instance: Avis de réserve 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze in zijn lanceringscampagne echte mensen, met echte zorgverhalen in beeld brengt, onder meer met een liefdevolle omhelzing tussen vader en dochter in de afbeelding in kwestie – het gaat hier immers om Mabel (15), een meisje met het syndroom van Down, en haar vader Danny (53), die door arbeidsongeschiktheid veel thuis is, die elkaar ondersteunen en omringen.  

In de context van deze reclame voor een zorgorganisatie, is de Jury van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klaagster daaraan geeft.  

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de betrokken reclame niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten.  

De Jury heeft er echter tevens nota van genomen dat op een andere door de adverteerder meegedeelde reclame-uiting bij de afbeelding in kwestie de volgende tekst staat vermeld:  
“Mabel (15) & papa Danny (53) – Elkaar verstaan zonder woorden. Nu Danny arbeidsongeschikt is, zorgt dochterlief op haar beurt voor hem.”.  

Zij meent dienaangaande dat het om elke mogelijke verwarring te vermijden aangewezen zou zijn geweest om een dergelijke duiding ook te vermelden op de reclame waarop de klacht betrekking heeft, nu het feit dat de afgebeelde man op zijn rechterarm een tatoeage heeft van het symbool van Down en de naam van Mabel waarnaar de adverteerder in zijn reactie verwijst naar haar mening moeilijk geacht kan worden deze duiding te verschaffen ten aanzien van het brede publiek.  

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.  

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen