H&M 06-10-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: HENNES & MAURITZ

Product-Dienst / Produit-Service: Kleding

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een jonge vrouw die in een park wandelt en telefoneert. Zij komt toe bij twee vriendinnen die haar helpen zich om te kleden. Men ziet hen vervolgens met drie terug vertrekken.
Voice-over:
Vrouw 1: “Stop rushing me man! I’m two minutes away.”
Vrouw 2: “Do you think there is a difference between flashing and streaking?”
Vrouw 1: “I wasn’t planning on flashing in the park today, but I’m here for it!”
Vrouw 3: “That’s why we love you.”
Vrouw 2: “Alright glam squad, let’s go.”
Vrouw 1: “That was fun.”
Vrouw 2: “Glad it was you not me. I’m commando right now.”

Ondertitels:
Vrouw 1: “Jaag mij niet zo op. Ik ben er over twee minuten.”
Vrouw 2: “Denk je dat er een verschil is tussen flashen en streaken?”
Vrouw 1: “Ik was het niet van plan vandaag, maar vooruit.”
Vrouw 3: “Daarom houden we van je.”
Vrouw 2: “Oké, glam squad, let’s go.”
Vrouw 1: “Dat was leuk.”
Vrouw 2: “Blij dat ik het niet was. Ik heb geen onderbroek aan.”

Een kortere versie van de spot toont een jonge vrouw die in een park wandelt en telefoneert. Zij komt toe bij twee vriendinnen die haar helpen zich om te kleden.
Voice-over:
Vrouw 1: “Stop rushing me man! I’m two minutes away.”
Vrouw 2: “Do you think there is a difference between flashing and streaking?”
Vrouw 1: “I wasn’t planning on flashing in the park today, but I’m here for it!”

Ondertitels:
Vrouw 1: “Jaag mij niet zo op. Ik ben er over twee minuten.”
Vrouw 2: “Denk je dat er een verschil is tussen flashen en streaken?”
Vrouw 1: “Ik was het niet van plan vandaag, maar vooruit.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de reclame met vrouwen die gaan flashen of streaken in een park, wat daarna normaal lijkt volgens hem. Hij vraagt zich af wat voor reactie je krijgt als je deze reclame maakt met mannen. Hij vindt dit een beetje seksistisch.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat zijn bedoeling is om in de wereld van de jonge klant en haar leven te stappen met een sterk vrouwelijk emancipatieverhaal en met authentieke en echt intieme dialogen waarin onderwerpen die relevant zijn voor zijn klant verkend kunnen worden.

De Jury is van mening dat de enscenering vriendinnen toont die niet gaan flashen of streaken maar dat een van de vrouwen zich gewoon vlug omkleedt met de hulp van de anderen. Ze verwijzen hierbij slechts met humor naar flashen of streaken.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat de intentie van de adverteerder omgezet in de spot duidelijk is en dat de reclame niet seksistisch overkomt.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren in de zin die de klager eraan geeft.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot niet van aard is om een bepaalde groep mensen te discrimineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen