Het Communicatie Centrum versterkt zijn team

24 september 2020

PERSBERICHT VAN HET COMMUNICATIE CENTRUM

HET COMMUNICATIE CENTRUM VERSTERKT ZIJN TEAM

Het Communicatie Centrum (voorheen de Raad voor de Reclame) versterkt zijn team door Ann Hoerée te verwelkomen vanaf 23 september 2020.  In nauwe samenwerking met het Directiecomité van het Communicatie Centrum zal Ann Hoerée belast zijn met de ondersteuning van de directie van de vereniging, op het gebied van marketing.

Ann Hoerée is gepassioneerd door media en heeft ervaring in het hele ecosysteem van de communicatiesector, met 14 jaar expertise in mediabureaus, 12 jaar bij de media (TV, affichage en print) en 6 jaar bij Facebook.

“Ann Hoerée zal een onschatbare steun zijn om ons te helpen het Communicatie Centrum en de JEP te herpositioneren bij interne en externe belanghebbenden”

« Ik verheug me om het Communicatie Centrum te versterken en mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling en dit zowel vanuit het oogpunt als consument, vakvrouw als vanuit een ethisch kader.»  (Ann Hoerée)

Het Communicatie Centrum (vroeger de Raad voor de Reclame), opgericht in 1967, is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, VIA, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en de AEA.

Sinds 1974 besteedt het Communicatie Centrum een groot deel van zijn middelen aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan met als missie een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren.

Het Communicatie Centrum heeft ook de opdracht om de economische en sociale rol van de Belgische communicatiesector te bevorderen. Zijn rol bestaat erin zich op te werpen als bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en de pers, en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.

ander nieuws