Hego Mobile 14-10-2020: Advies van voorbehoud

Adverteerder / Annonceur: HEGO MOBILE 

Product-Dienst / Produit-Service: Mobiliteitshulpmiddelen 

Media / Média: Internet (website, Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De banner op de website van de adverteerder met in het midden informatie over een openingsweekend toont aan beide kanten dezelfde foto van twee oudere naakte mensen, een man en een vrouw, elk op hun scootmobiel.  

De Facebookpost met informatie over een openingsweekend en een kortingsactie toont dezelfde foto met de man die zegt “Ik heb het gevoel dat ik wat vergeten ben!”, en de vrouw “Och Harry… Rijden maar! 10% op alles*!”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager vindt deze reclame zeer ongepast en aanstootgevend voor mensen die dergelijk transport nodig hebben en vindt het denigrerend dat bejaarden afgebeeld worden als “demente” mensen. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud 
Décision Jury de première instance: Avis de réserve 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de advertenties in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze geenszins de bedoeling had om te choqueren met de afbeelding in kwestie die men vrij op het internet kan vinden en waarmee hij beoogde te illustreren dat de personen erg gehaast waren om naar zijn opendeurdagen te komen zonder evenwel op eventuele dementie te alluderen.  

Rekening houdend met het irrealistische karakter van de afbeelding en de uitnodiging om zich te haasten naar de openingsweekend is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de reclame in kwestie niet zal opvatten als een aanfluiting van de doelgroep van de adverteerder. 

De Jury is dus van oordeel dat de advertenties niet van aard zijn om de bevolkingsgroep van mindervaliden of ouderen te denigreren. 

Zij is echter van mening dat de gebruikte naaktheid om de commerciële boodschap in kwestie te brengen van slechte smaak getuigt.  

Gelet op het voorgaande heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.  

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.  

Dienaangaande heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder de betrokken advertenties reeds verwijderd heeft. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen