Hans Anders Opticiens 08-05-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: HANS ANDERS OPTICIENS

Product-Dienst / Produit-Service: Brillen

Media / Média: Radio, Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de radiospots wordt het volgende vermeld:
VO: “Kom gewoon naar Hans Anders en krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1. Of liever 1 bril aan 50% korting? Gij moogt kiezen. Meer info op hansanders.be.”

De affiches aan de verkooppunten vermelden telkens: “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril” en links onderaan in kleine letters: “Meer info in de winkel.”, met daarbij de slogan “Want soms heb je gewoon zin in iets anders.” of “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”.

De voorpagina van de folder toont een vrouw met een bril met de slogan “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”, de tekst “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril”, en onderaan het logo en de naam van de adverteerder en de slogan “Ja, het kan anders.”.

Op de tweede pagina wordt de actie als volgt uiteengezet:
“Koop één bril en kies er gratis twee extra!
Goed bekeken, toch?
Zo zie jij het leven voortaan door een roze bril. En door een groene én door een zwarte. Geen fan van roze? Geef die dan gerust cadeau.
1STE BRIL KOPEN
Complete enkelvoudige of multifocale bril 1.5 met kraswerende laag, ontspiegeling én BlueFilter of SuperCoating.
2DE BRIL KRIJGEN
Alle opties op je 1ste bril zijn gratis op je 2de bril.
3DE BRIL CADEAU DOEN (AAN JEZELF)
Is je eerste bril enkelvoudig? Dan is die derde bril (max. € 80) helemaal gratis. Is je eerste bril multifocaal? Ook dan krijg je er gratis jouw derde bril (max. € 230) bij. Liever een cadeaubon om iemand anders mee te verrassen? Dat kan ook!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is er een groot verschil tussen wat geafficheerd wordt, en wat de realiteit is. Hij haalde aan dat de verkoper hem pas bij de bestelfase als volgt inlichtte over de draagwijdte van de actie:

– bij aankoop van 1 bril 50% korting;
– bij aankoop van 2 brillen, 1 van de 2 gratis, toevallig de goedkoopste;
– bij aankoop van 3 brillen, 1 gratis, en helemaal geen 3de gratis maar een waardebon van 80 euro.

Gezien de voorwaarden niet vermeld worden voor de aankoop en er niet naar verwezen wordt op publicaties, is het volgens de klager duidelijk een manier om de klant te lokken met een figuurlijke valse boodschap, met de bedoeling de klant te misleiden én een duidelijke meerverkoop te verwezenlijken ten opzichte van de promotie.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury houdt er vooreerst aan te verduidelijken dat haar bevoegdheid zich overeenkomstig haar Reglement niet uitstrekt tot individuele promotionele gesprekken of tot het beslechten van geschillen tussen koper en verkoper en dat haar uitspraak zich derhalve beperkt tot het haar op basis van de klacht voorgelegde reclamemateriaal.

Met betrekking tot de “3 halen = 1 betalen”-actie waarop de klacht betrekking heeft, is de Jury van mening dat de gemiddelde consument zich er bij een dergelijke actie aan kan verwachten dat de bril met de hoogste aanschafwaarde wordt aangemerkt als de te betalen eerste bril.

Zij is echter tevens van mening dat de actieclaim in de reclame zeer algemeen en absoluut geformuleerd is (“3 halen = 1 betalen” en “krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1”), zodat de reclame in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk kan wekken dat zowel de niet te betalen tweede bril als de niet te betalen derde bril ongeveer gelijkwaardig mogen zijn aan de eerste bril en dat met name de binnen het raam van deze actie gehanteerde beperking op het vlak van de waarde van de derde bril (maximaal 80 euro voor een enkelvoudige bril en maximaal 230 euro voor een multifocale bril) derhalve essentiële informatie vormt voor de consument.

Welnu, wat de radiospots betreft, heeft de Jury vastgesteld dat daarin telkens het volgende wordt vermeld: “Kom gewoon naar Hans Anders en krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1. Of liever 1 bril aan 50% korting? Gij moogt kiezen. Meer info op hansanders.be.”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de website waarnaar verwezen wordt bij de behandeling van de klacht op de eenvoudig terug te vinden actiepagina onder de subtitel “Wat houdt de actie 3=1 in?” onder meer het volgende vermeldt:

“3de bril cadeau doen (aan jezelf)
Met de derde bril mag je kiezen wat je doet. Is je eerste bril enkelvoudig? Dan is die derde bril (max. €80) helemaal gratis. Is je eerste bril multifocaal? Ook dan krijg je er gratis jouw derde bril (max. €230) bij. Liever een cadeaubon om iemand anders mee te verrassen? Dat kan ook!”.

De Jury is van mening dat de radiospots in kwestie de consument aldus voldoende duidelijk informeren over deze beperking.

Voor zover nodig wijst de Jury er tevens op dat, op basis van de informatie waarover zij beschikt, de door de klager meegestuurde afbeelding van een in de winkel aanwezige reclame-uiting de voorpagina van de actiefolder betreft, waarbij op de tweede pagina de actievoorwaarden worden uiteengezet analoog aan de manier waarop dat het geval is op de voormelde actiepagina op de website.

Wat daarentegen de affiches aan de verkooppunten betreft, heeft zij vastgesteld dat deze naast een reclameslogan wat de promotionele actie betreft telkens in het groot vermelden “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril” en zich er voor het overige toe beperken om links onderaan in kleine letters te vermelden “Meer info in de winkel.”.

De Jury is van mening dat deze werkwijze in casu niet volstaat om de consument afdoende te informeren over het bestaan en de draagwijdte van de beperkende voorwaarden die hier in het geding zijn en dat met name meer nadrukkelijk de aandacht van de consument dient te worden gevestigd op het feit dat het hier een aanbod onder niet-vanzelfsprekende beperkende voorwaarden betreft. Zij is tevens van mening dat het loutere gebruik van het woord “anders” in de reclameslogans op de affiches in het Nederlands (“Want soms heb je gewoon zin in iets anders.” of “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”) niet van aard is om hieraan te verhelpen, in tegenstelling tot wat de adverteerder voorhoudt.

Zij is derhalve van oordeel dat de affiches in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de promotionele actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de affiches te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen