GlaxoSmithKline – Voltaren 23-01-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GLAXOSMITHKLINE

Product-Dienst / Produit-Service: Voltaren

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een vrouw die uit haar raam kijkt naar de tuin van haar buren. Ze ziet een aantal mensen die tai chi aan het doen zijn, waaronder een glimlachende vrouw.
Vrouwenstem: “Tai chi. En wat met die kniepijn dan?”
Vervolgens kijkt ze over het hek naar dezelfde vrouw die aan het tafeltennissen is met een kind.
Vrouwenstem: “Nog steeds bezig. ’t Is duidelijk. Ze beweegt weer met plezier.”
De volgende dag zien we de tweede vrouw die in de badkamer over haar knie wrijft en het geadverteerde product gebruikt.
Vrouwenstem: “Dit is dus haar geheim.”
Voice-over: “Ze gebruikt Voltaren Emulgel Forte, een ontstekingsremmende gel die diep doordringt in de gewrichten en maar één keer om de twaalf uur aangebracht moet worden. Voltaren, bewegen wordt opnieuw een plezier.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat tai chi geen sport is waardoor men last kan krijgen aan de gewrichten. Het is juist een sport om dat op te lossen. De enige manier waarop men er kniepijn door kan hebben is door het slecht aan te leren. Volgens haar geeft de reclame een totaal verkeerde afspiegeling van de beginselen van tai chi weer.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat deze spot de praktijk tai chi niet als de oorzaak van de kniepijn van de afgebeelde vrouw in beeld brengt, maar slechts beoogt te illustreren dat deze vrouw lichaamsbeweging kan beoefenen (in casu tai chi en tafeltennis) doordat haar gewrichtspijn verlicht is met behulp van het geadverteerde geneesmiddel. Zij is derhalve van mening dat de spot geen vertekend beeld van tai chi weergeeft in dit verband.

Zij is tevens van mening dat de spot zich niet negatief uitlaat over de praktijk tai chi of over beoefenaars ervan.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen