Gesbo 01-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GESBO 

Product-Dienst / Produit-Service: Veranda’s 

Media / Média: Dagblad 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

1) De eerste advertentie heeft als titel “Gesbo Veranda’s: prima kwaliteit en service”, met daarboven “advertorial” en een logo “#kooplokaal”, en bevat foto’s van een huis met veranda en een man voor een veranda.  
Daarbij onder meer de volgende tekst:  
“Balen – Veranda’s en terrasoverkappingen bieden een belangrijke meerwaarde in een woning. Dat weet ook Louis Van Gestel, zaakvoerder van het gerenommeerde bedrijf Gesbo.”;  
“Beter goed in weinig dan gematigd in veel. Net door zich op een kleine nichemarkt te focussen, kan Gesbo veranda’s een excellente kwaliteit en service bieden en groeide het uit tot een begrip in de verre omgeving. “We bestaan al 40 jaar, hebben veel ervaring en bij elk project is er veel aandacht voor kwaliteit en afwerking. Onze klanten zijn tevreden en betalen daarom ook stipt. Om die reden vragen we geen voorschot. Klanten betalen na de plaatsing.”;  
“Het Gesbo-team bestaat uit een dertigtal ervaren vakmannen en bekwame werfleiders. “Goed opgeleide schrijnwerkers, bekwame metaalbewerkers, maar ook bouwvakkers, een schilder, lasser, plooier en elektricien. Ieder project wordt geleid en gestuurd door een vaste werfleider die voor de klant een vast aanspreekpunt is. Onze mensen werken met passie, precisie en bekwaamheid aan de veranda van je dromen.””.  

2) De tweede advertentie bevat foto’s van huizen met veranda’s en het logo van de adverteerder “Gesbo – Veranda’s en thuiskamers”, met daarbij onder meer de volgende tekst:  
“Dé specialist in veranda’s uit hout of aluminium.  
Ontwerp, plaatsing, renovatie  
veranda’s, tuinkamers en terrasoverkappingen  
…reeds meer dan 40 jaar! …geen voorschot!”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

1) Met betrekking tot de eerste advertentie deelde de klaagster mee dat de vermelding “We bestaan al 40 jaar” haar wel vertrouwen gaf, maar dat ze nadien vernam dat de firma Gesbo eerder dit jaar in faling werd verklaard, hetgeen niet kan stroken met de bewering in de advertentie. Volgens haar geeft men hier een valse indruk van betrouwbaarheid. Gezien de faling kan het volgens haar niet anders dan dat de oude en de nieuwe firma Gesbo twee volledig aparte juridische entiteiten zijn.  

2) Met betrekking tot de tweede advertentie deelde de klager mee dat deze firma pas is opgericht begin maart van dit jaar. Hij vindt het dan toch vreemd dat ze op hun advertentie afficheren dat ze reeds 40 jaar bestaan: uiteraard heeft iedereen het recht om te adverteren, alleen moet de informatie die men gebruikt om klanten te winnen, wel juist zijn. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de beide advertenties in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat beide klagers verwijzen naar het feit dat een firma Gesbo enige tijd geleden failliet werd verklaard en aanvoeren dat de firma die momenteel reclame voert onder die naam met de mededeling dat ze al 40 jaar bestaan pas zeer recent is opgericht.  

Dienaangaande heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder, BV Gesbo Veranda’s, nota van genomen dat deze alle activa van de NV Gesbo, die begin 2020 in faling ging, heeft overgenomen, met tevens een groot deel van het personeel van NV Gesbo, en zijn activiteiten uitoefent op dezelfde locatie als het (voormalige) Gesbo NV. Het bestuur en het actionariaat is echter volkomen vreemd aan het bestuur en het actionariaat van NV Gesbo op datum van haar faling.  
Hij voerde tevens aan dat zijn bedrijf zelf via de zaakvoerder en de personeelsleden inderdaad ongeveer 40 jaar ervaring heeft inzake verandabouw.  

In deze context is de Jury van mening dat de vermeldingen in de advertenties waartegen de klachten gericht zijn voldoende duidelijk betrekking hebben op de aanwezige ervaring in dit bedrijf dat een doorstart heeft gemaakt onder een ander bestuur, maar met behoud van de commerciële naam en een groot deel van het personeel.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertenties in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen