Gas.be 17-02-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: GAS.BE

Product-Dienst / Produit-Service: CNG-wagens

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Onder de vermelding “Aangeboden door gas.be” en de titel “‘Het rijbereik is beperkt’ en vijf andere foute mythes over CNG”, de volgende tekst: “Over rijden op CNG doen heel wat veronderstellingen de ronde. Dat je bijvoorbeeld niet in een parkeergarage wordt toegelaten of dat het rijbereik onvoldoende is. Tijd om fictie en feiten van elkaar te scheiden.”.
Daaronder onder meer, onder de titel “Met een CNG-wagen kun je niet ver rijden”, de volgende tekst:
“Het rijbereik is een van de grote troeven van een CNG-wagen. Afhankelijk van het model en de grootte van de tank, bedraagt de autonomie van een CNG-wagen 300 tot 800 kilometer. Even ver als met een gewone benzinewagen dus en veel verder gemiddeld dan met een elektrische wagen. De meeste kilometers leg je af op aardgas en pas wanneer dit opgebruikt is, schakelt de auto, indien nodig, automatisch over op de reservetank met benzine.”
Onder deze tekst staat een illustratie met het copyright “© gas.be” die drie getekende auto’s op een stuk autoweg toont: onderaan, met het kortste stuk weg, een blauwe auto met daarbij de tekst “benzine 400 km”, bovenaan, met het langste stuk weg, een groene auto met daarbij de tekst “CNG 800 km”, en in het midden een rode auto met de tekst “diesel 600 km”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de grootte van de benzinetank in een CNG-wagen wettelijk beperkt is en vraagt zich dan af hoe men de hier voorgestelde rijbereiken gaat waarmaken. Een benzinewagen met een rijbereik van amper 400 km is al bedenkenswaardig. Nog eens 400 km gaan rijden met 10 liter benzine is helemaal absurd volgens hem.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame op het moment van de klacht enerzijds een illustratie bevatte met onder meer een auto met daarbij de tekst “benzine 400 km” en daarboven een auto met daarbij de tekst “CNG 800 km” en een langer stuk afgelegde weg, en anderzijds in de begeleidende tekst onder meer vermeldde: “Afhankelijk van het model en de grootte van de tank, bedraagt de autonomie van een CNG-wagen 300 tot 800 kilometer.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de meeste CNG-modellen op de Belgische markt hybride zijn (CNG en benzine), en dat bepaalde van deze modellen een autonomie tot 800 kilometer hebben.

Hoewel de Jury van mening is dat de tekst op zich bekeken op dit punt voldoende genuanceerd is en met name voldoende duidelijk aangeeft dat sprake is van een maximumbereik, meent zij dat hetzelfde niet opgaat voor de toegevoegde illustratie.

In dit verband is de Jury immers van mening dat deze illustratie wel degelijk in het algemeen voor alle CNG-wagens een rijbereik van 800 kilometer claimt, en dit rijbereik bovendien uitdrukkelijk afzet als het dubbele ten opzichte van een rijbereik van 400 kilometer voor benzinewagens.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame zoals die bestond op het moment van de klacht door toedoen van de toegevoegde illustratie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van het rijbereik van deze wagens, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen wat de toegevoegde illustratie betreft, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de kwestieuze illustratie reeds werd verwijderd na ontvangst van de klacht.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen