Garage Debersaques 12-04-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GARAGE DEBERSAQUES

Product-Dienst / Produit-Service: Garage Debersaques

Media / Média: Andere (folder)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De grijsgroene kaart (met aan beide kanten een strook die kan worden afgescheurd om de kaart te openen) bevat aan de voorzijde bovenaan rechts het logo van de adverteerder met daaronder:
“Afzender: Garage Debersaques, [adres van de garage]
13.02 / Uw wagen / 1DEB2023
De heer of Mevrouw
Servicestraat 1
9070 Destelbergen”.
Links daarvan, in een kader onder de titel “Nazicht van uw wagen”, de volgende tekst:
“Uw favoriete Bosch garage op dit adres: [naam en adres van de garage]
Laat uw voertuig nazien
– wanneer het in uw agenda past
of
– wanneer uw voertuig om onderhoud vraagt
Deze uitnodigingskaart is facultatief & louter ter herinnering van onze gratis pechhulp en nazicht technische keuring.
[website van de garage]
Debersaques staat voor onderhoud en herstel mét behoud van uw fabriekswaarborg.
belangrijke info aan de binnenkant van dit kaartje”.
Aan de achterzijde staat links verticaal de garage vermeld als verantwoordelijke uitgever en onderaan rechts opnieuw het logo.
Daarnaast in twee kolommen een opsomming met informatie over de dienstverlening van de garage, onder de titels “De voordelen van Debersaques service”, “Wie koopt bij Debersaques, krijgt:”, “100% service, 100% flexibiliteit”, “Openingsuren” en “U kan bij ons terecht voor:”, met helemaal onderaan horizontaal de vermelding: “belangrijke info t.w.v. €169,00 aan de binnenkant van dit kaartje”.
Als men de kaart openmaakt, krijgt men onder de titel “Gratis pechhulp + gratis nazicht technische keuring!” onder meer de volgende tekst te zien met betrekking tot een commerciële aanbieding van de garage:
“Vanaf 01/03/2023 krijgt u bij Debersaques een gratis Europese pechbijstand bij élk onderhoud ter waarde van €120,00. Daarbovenop krijgt u op vertoon van bovenstaande voucher een gratis nazicht voor de technische keuring t.w.v. €49,00!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt het ronduit misleidend om voor deze ongeadresseerde communicatie in de brievenbus de lay-out en het fysieke uitzicht van de officiële autokeuringspapieren te gebruiken om reclame te maken. Volgens hem gaat dit bij véél mensen verwarring veroorzaken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de kwestieuze communicatie zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde talrijke verwijzingen bevat naar de betrokken garage, diens dienstverlening en contactgegevens, evenals de commerciële aanbieding waarop de communicatie meer specifiek betrekking heeft.

Zij is van mening dat het ware karakter van de communicatie aldus in casu reeds aan de buitenzijde van de kaart aan de hand van diverse vermeldingen voldoende duidelijk wordt gemaakt ten aanzien van de gemiddelde consument.

Bovendien blijken zowel de identiteit van de adverteerder als het publicitaire karakter van zijn communicatie ten overvloede duidelijk uit de commerciële aanbieding aan de binnenzijde van de kaart, waarnaar overigens eveneens reeds aan de buitenzijde wordt verwezen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument dienaangaande te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen