GAIA 15-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GAIA 

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne voor de sterilisatie van katten 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een flikkerende roze neonreclame die de tekst “Laat je poesje knippen, voor ze begint te wippen.” vormt, met doorlopend het logo van de adverteerder in beeld.  
Daaronder eveneens in neonlampen een tekening van een kat in achteraanzicht met een sterretje dat flikkert ter hoogte van het geslachtsdeel.  
Mannenstem: “Tips voor echte lovers.” 
Vrouwenstem: “Laat je poesje knippen, voor ze begint te wippen.” 
Mannenstem: “Goeie baasjes laten hun kat steriliseren. Meer info op gaia.be.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

1) De klager kon de boodschap van Gaia over het castreren en steriliseren van katten begrijpen, maar de toon waarop de boodschap wordt overgebracht samen met de neonreclame is volgens hem een beetje te ver, zeker als deze reclame wordt getoond op momenten dat er ook nog kinderen kijken.  

2) De klager vond dat het taalgebruik in de spot bijna pornografisch is en vond het een ongepaste reclame voor sterilisatie voor katten. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.  

Zij heeft vastgesteld dat deze spot die deel uitmaakt van een campagne voor de sterilisatie van katten een roze neonreclame toont van een tekening van een kat in achteraanzicht met daarbij de tekst “Laat je poesje knippen, voor ze begint te wippen.” die zowel te lezen als te horen valt.  

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder met deze sensibiliseringscampagne mensen met een ludieke knipoog wil aanzetten tot het steriliseren van hun kat.  

De Jury is van mening dat dit nagestreefde doel van de campagne voldoende duidelijk blijkt uit de spot en dat de gebruikte bewoordingen en beelden, die voor sommigen onfatsoenlijk of choquerend kunnen overkomen, een rechtstreeks en proportioneel verband hiermee vertonen, conform de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.  

In deze context is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om kinderen of anderen morele of mentale schade te berokkenen.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen