GAIA 13-01-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GAIA

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne tegen foie gras / Campagne contre le foie gras

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Na het tonen van de “making of” van een installatie met een schaal met toastjes, verschijnt deze tekst in beeld: “Op een kerstmarkt nodigden we mensen uit voor een glaasje cava en een toastje met foie gras.”.
Als mensen een toastje nemen begint op een beeldscherm in het stalletje een film te lopen met beelden van ganzen of eenden in kooien die gedwangvoederd worden, met daarbij de tekst: “Vergeet nooit hoe foie gras gemaakt wordt.”. De spot toont de reacties van de mensen.
Eindscherm: “Gaia Voice of the Voiceless gaia.be”.

//////////

Après le « making of » de l’installation d’un plat avec des toasts, le texte suivant apparaît à l’écran : « Sur un marché de Noël, nous avons invité les gens pour un petit verre de cava. Et un toast au foie gras. ».
Quand les gens prennent un toast, un film commence sur l’écran dans l’étal avec des images d’oies et de canards dans des cages qui sont gavés, avec le texte : « Le foie gras, n’oubliez jamais comment on le fabrique. ». Le spot montre les réactions des gens.
Écran final: « Gaia Voice of the Voiceless gaia.be ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Toen de klager merkte dat zijn zoontje naar de spot op TV keek, heeft hij meteen de TV gewoonweg uitgezet. Hij was gechoqueerd en vindt niet dat kinderen dit al hoeven te zien. Hij is van mening dat we al genoeg bewust worden gemaakt via andere media zoals Facebook.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de spot in kwestie en vastgesteld dat deze beelden bevat van ganzen of eenden in kooien die gedwangvoederd worden.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de spot als doel heeft om het dwangvoederen bij de productie van foie gras aan te klagen.

De Jury is van mening dat deze boodschap van de adverteerder duidelijk uit de spot naar voor komt.

De Jury is eveneens van mening dat de gebruikte beelden een rechtstreeks en proportioneel verband vertonen met het nagestreefde doel van de campagne tegen foie gras en met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de regels van de JEP inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen