FX De Beukelaer – Elixir d’Anvers 07-12-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FX DE BEUKELAER

Product-Dienst / Produit-Service: Elixir d’Anvers

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De afbeelding op de Facebookpagina van de adverteerder toont een fles van het product, met daarbij beeldjes van Sinterklaas, zijn paard en twee Zwartepieten.
Daarbij de tekst: “Elixir d’Anvers hoopt dat de lieve goede Sint alle brave mama’s, papa’s, oma’s en opa’s niet vergeet…”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager schendt de Facebookpagina met de afbeelding van Sinterklaas het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken schendt, met name:

– artikel 4.5: de reclame maakt gebruik van marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair zijn bij minderjarigen alsook van beelden die behoren tot de cultuur van minderjarigen;
– artikel 11.1 en Bijlage B: de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” is niet duidelijk en leesbaar te vinden op de Facebookpagina.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de afbeelding op de Facebookpagina van de adverteerder die een fles van het product toonde, met daarbij beeldjes van Sinterklaas, zijn paard en twee Zwartepieten.

De Jury is van mening dat de reclame aldus gebruik maakt van marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair zijn bij minderjarigen alsook van beelden die behoren tot de cultuur van minderjarigen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 4.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” niet duidelijk en leesbaar vermeld werd op de Facebookpagina.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B, 1, (a), (v) van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds voor haar beslissing de afbeelding van zijn Facebookpagina heeft verwijderd en de educatieve slogan heeft toegevoegd.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen