FUN 15-11-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FUN

Product-Dienst / Produit-Service: Fun verjaardagsactie

Media / Média: Andere (folder), Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De achterzijde van de folder bevat op de bovenste helft in grote letters: “Fun verjaart op woensdag 25 oktober
Feest mee en krijg -20% op alles*”.
Onderaan in een oranje kader onder meer: “Profiteer ook van:
-10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray*
-5% op multimedia hardware, mp3- en mp4-spelers, tablets, gsm’s en audio*
-5% op geschenkboxen*”.
Daaronder: “Exclusief voor FunCard-houders Vraag je gratis FunCard aan in de winkel”.
Helemaal onderaan de pagina in kleine letters:
“*Kortingen worden onmiddellijk verrekend aan de kassa. Niet cumuleerbaar met dezelfde en/of andere kortingen of acties en de FunStunts. Niet uitkeerbaar in speciën. Kortingen enkel geldig op woensdag 25/10/2017 in alle Fun winkels en op fun.be. Geen korting op pre-paid kaarten, pretpark-, bioscoop- & andere tickets, verlanglijsten en Fun cadeaukaarten.”

Op de website staat eveneens te lezen: “Fun verjaart op woensdag 25 oktober – Feest mee en krijg -20% op alles*”.
Daaronder onder meer de tekst: “Het is weer die tijd van het jaar: Fun verjaart! Op woensdag 25 oktober wordt Fun een jaartje ouder en we vieren dat de hele dag lang met 20% korting op alles*!

*Voorwaarden:
– niet geldig op personaliseerbare feestartikelen en verhuur
– niet geldig op de zak van Sinterklaas
– niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen en FunStunts.
– niet geldig op pre-paid kaarten, pretpark-, bioscoop- & andere tickets, verlanglijsten en Fun cadeaukaarten
– Exclusief voor Funcard-houders (vraag je gratis FunCard aan in de winkel)

Daaronder in een oranje kader onder meer: “Profiteer ook van:

-10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray*
-5% op multimedia hardware, mp3- en mp4-spelers, tablets, gsm’s en audio*
-5% op geschenkboxen*”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de adverteerder weigerde de korting van 20% te geven op verscheidene productcategorieën terwijl deze niet uitgesloten waren in de voorwaarden, in zijn geval op de aankoop van een game. Hij vindt dit misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclames in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klager de reclames misleidend vindt aangezien bepaalde productcategorieën zoals games slechts van een lager kortingspercentage dan de aangekondigde -20% konden genieten zonder dat dit in de voorwaarden werd vermeld.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de onderzochte reclames telkens in het groot vermelden “Fun verjaart op woensdag 25 oktober – Feest mee en krijg -20% op alles*” en dat de voorwaarden waarnaar de asterisk verwijst geen gewag maken van productcategorieën waarvoor lagere kortingspercentages van toepassing zijn.

De Jury is van mening dat de centrale boodschap van de onderzochte reclames aldus in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de verwachting creëert dat geen verschillende kortingspercentages zullen worden gehanteerd voor bepaalde productcategorieën.

Dat elders in de reclames in een apart kader gewag wordt gemaakt van lagere kortingspercentages (“Profiteer ook van: -10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray (…)”) is volgens de Jury in casu niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de onderzochte reclames de gemiddelde consument aldus kunnen misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door de in de reclames gebruikte absolute bewoordingen bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

De Jury is derhalve van oordeel dat de onderzochte reclames misleidend zijn in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen