FrieslandCampina 27-09-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: FRIESLANDCAMPINA BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Cécémel

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont drie kinderen die verkleed zijn als aliens/monsters en achteraan in een auto een Cécémel aan het drinken zijn. Eén van hen kijkt door het raam en ziet een auto met een ouder koppel die naar hem lachen. Hij doet vervolgens teken naar de andere kinderen en begint te roepen en grimassen te trekken door het raam. De oudere man die rijdt valt met zijn hoofd op het stuur en de wagen gaat in alle richtingen. We zien de vrouw die het stuur neemt om te proberen de auto weer recht op de weg te brengen.
De kinderen zijn geschrokken en gegeneerd. We horen vervolgens een claxon en zien de wagen van het oudere koppel passeren die al lachend een lange neus maken. De man en de vrouw toosten vervolgens met een Cécémel en zetten al lachend hun weg verder.
Op het scherm verschijnt de tekst “Geniet op elk moment”.

//////////

Le spot montre trois enfants déguisés en extra-terrestres/monstres à l’arrière d’une voiture, en train de boire un Cécémel. L’un d’eux regarde par la fenêtre et voit une voiture avec un couple âgé qui lui sourit. Il fait alors signe aux autres enfants et commence à crier et à faire des grimaces à la fenêtre. L’homme âgé qui conduit tombe la tête sur le volant et la voiture part dans tous les sens. On voit la femme qui prend le volant pour essayer de redresser la voiture.
Les enfants sont effrayés et embêtés. On entend alors un klaxon et on voit passer la voiture du couple âgé qui leur fait un pied de nez en rigolant. L’homme et la femme trinquent ensuite avec un Cécémel et poursuivent leur route en rigolant.
A l’écran apparaît le texte « A savourer à tout moment ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager banaliseert deze reclame roekeloos rijgedrag en consumeren achter het stuur.

//////////

Selon le plaignant, cette publicité banalise un comportement imprudent au volant et le fait de consommer en conduisant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de spot die een auto met oudere personen aan het stuur en een andere auto met kinderen op de achterbank in beeld brengt, waarbij de inzittenden elkaar voor de gek houden terwijl zij het gepromote product consumeren.

De Jury is van mening dat deze ludieke spot op een humoristische en manifest overdreven manier gerealiseerd werd en dat uit de spot geenszins een goedkeuring van het getoonde weggedrag kan worden afgeleid. Bovendien is het een reclame voor een product dat geen verband houdt met motorrijtuigen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in deze spot geenszins een aansporing zal zien om zich op de getoonde manier te gedragen in het wegverkeer.

De Jury is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie evenmin van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen, noch wat betreft het getoonde rijgedrag, noch wat betreft het in beeld gebrachte consumeren achter het stuur.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder getuigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen