Frieslandcampina 23-04-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: FRIESLANDCAMPINA

Product-Dienst / Produit-Service: Campina

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot vangt aan met een beeld van een weidelandschap en daarbij het logo van de adverteerder en de tekst “De morgen van Maarten”.
Daarna komt een man in beeld die zich nog eens omdraait in bed en vervolgens in kamerjas door de woonkamer gaat.
VO: “Maarten is niet echt een ochtendmens.”
Vrouw: “Gij zijt ook gene vroege vogel eh.”
De man opent de koelkast met daarin producten van het merk en eet van een kom met verse kaas, granen en fruit.
VO: “Daarom hebben we Maarten gevraagd om vanaf nu een ontbijt met Campina te proberen.”
Vervolgens komt de man in beeld die recht veert uit zijn bed, de gordijnen opent en in joggingpak met de hond gaat wandelen.
Man: “Ik? Een ander mens geworden? Nee, dat denk ik niet.”
VO: “Maak ook de ochtendmens in je wakker. Met een lekker en goed ontbijt met Campina. Campina, voor een betere morgen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager wordt in de reclame beweerd dat je een ochtendmens wordt en daardoor ’s morgens makkelijker en opgewekter uit bed komt door hun kaas te eten. Dit lijkt hem een vreemde en onterechte claim.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij de consument met deze tv-reclame op een ludieke manier wil aansporen om te ontbijten met Campina, waarbij zijn producten niet als ontbijt op zichzelf worden gepresenteerd maar als een onderdeel ervan tezamen met granen en fruit, en dat het gevoel dat hij met deze reclamespot wil geven is dat je voor een lekker ontbijt met plezier uit je bed komt en dat ontbijten helpt om meer uit je dag te halen.

De Jury is van mening dat deze algemene boodschap van de adverteerder duidelijk naar voor komt uit de spot en dat met name het humoristische gebruik van overdrijving voldoende duidelijk blijkt uit de gehanteerde beelden en bewoordingen opdat de betrokken reclame niet letterlijk zou worden opgevat als een of andere specifieke claim inzake het veranderen in een ochtendmens.

Zij is derhalve van oordeel dat de gemiddelde consument de spot in kwestie zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin en niet in de betekenis die de klager eraan geeft. Zij is met name van oordeel dat de spot niet van aard is om in hoofde van de gemiddelde consument onterechte verwachtingen te creëren met betrekking tot de gepromote producten.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen