VRT – Studio Brussel 09-03-2022: Avis de réserve

Adverteerder / Annonceur: VRT

Product-Dienst / Produit-Service: Studio Brussel

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man en een vrouw die aan het tongzoenen zijn op de dansvloer, met gedempte muziek op de achtergrond. De camera zoomt geleidelijk in op hun monden en toont close-ups van hun bezwete gezichten en verstrengelde tongen.
Voice-over: “Dit had nooit mogen gebeuren. En morgen is dit ook nooit gebeurd. Ik heb mij laten meesleuren door de muziek. En nu sta ik hier te sleuren met … Jens? Of was ‘t Jonas? Maakt niet uit. Ik had het gewoon effe nodig. En hij ook, precies. Joris! Da was ‘t. Denk ik. Shit, wat heb ik dees gemist. Missed You Stranger. Tot op één of ander concert of feestje.”
Tekst op het scherm aan het einde: “Missed You Stranger” en vervolgens het logo van Studio Brussel met daarbij “tot binnenkort”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Voor de klager is het een aanstootgevende reclameboodschap waarbij 2 personen op een expliciete wijze tongzoenen met een onnodig inzoomen op de anatomische handeling. Het uitzenduur van deze reclameboodschap lijkt hem ook niet aangewezen voor (te) jonge kijkers.

2) De klager vindt het gewoon wansmakelijk en degoutant hoe deze twee mensen elkaar kussen op de openbare omroep.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot in close-up twee personen toont die aan het tongzoenen zijn op de dansvloer.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de spot kadert in een campagne “Missed You Stranger” die reeds in de zomer 2021 voor Studio Brussel liep naar aanleiding van de heropening van een aantal festivals, concerten, enz. ingevolge een versoepeling van de coronamaatregelen en dat deze eenmalig gedurende 4 dagen werd hernomen naar aanleiding van de heropening van nachtclubs op vrijdag 18 februari 2022 omdat de hoop op een normaal nacht- en feestleven op dat moment opnieuw leefde bij jongeren. Hij betrachtte door hierop in te spelen zijn imago te herbevestigen als dé zender van festivals, concerten en nachtleven, maar betreurt dat het uitzenduur van de spot nogal ongelukkig werd vastgelegd in functie van zijn doelpubliek, zijnde de feestende bevolking (zo werd de spot uitgezonden op canvas na 22 uur, maar werd deze ook een aantal keren vroeger uitgezonden op Eén).

De Jury is van mening dat deze spot, hoewel hij misschien niet van de beste smaak getuigt, rekening houdend met de beoogde doelgroep niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de spot als dusdanig.

Daar de spot echter door een deel van het publiek, in het bijzonder de jongste kijkers, als choquerend kan worden ervaren, heeft de Jury overeenkomstig artikel 1 van haar Reglement wel gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren voor wat betreft de uitzending van de spot voor 22 uur, en doet zij dienaangaande een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Dienaangaande heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds beslist heeft om de bewuste spot niet meer uit te zenden voor 22 uur.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions