Volo Media 20-11-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: VOLO MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Gratis.be

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mail met als afzender “info@gratis.be” en als onderwerp “Slechte ervaring op restaurant? Verdien geld met je klacht!” bevat bovenaan het logo van Gratis.be en de tekst “Slechte ervaring gehad? Klaag en word beloond!”.

Daaronder een afbeelding van een nors kijkende man met gekruiste armen met links daarvan het logo van OpinionWorld en de tekst:

“KRIJG BETAALD OM TE KLAGEN

Verdien beloningen met online enquêtes!

Ga gratis aan de slag”.

Onder de afbeelding de volgende tekst:

“Heb jij ook ooit al een niet zo fijne ervaring gehad op restaurant?

Was het eten niet lekker / te duur, of was die serveerster niet beleefd tegen jou?

Klaag erover, en verdien makkelijk een zakcentje met korte enquêtes!

Twijfel niet langer om je klacht te uiten, want door een review te schrijven kan je cadeaubonnen krijgen of zelfs tot € 1000 per kwartaal bijverdienen.

Aarzel niet en geef waar en wanneer je maar wil je mening. Betaald worden om te klagen, heerlijk toch?

Schrijf je in en verdien geld met feedback geven!”.

Onderaan de e-mail onder meer: “Copyright © 2019 Verzonden door: Volo Media”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het niet kunnen dat deze advertentie mensen aanzet tot klagen en vraagt zich af waarom men ook niet zou belonen voor goede ervaringen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de promotionele e-mail in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze e-mail met als onderwerp “Slechte ervaring op restaurant? Verdien geld met je klacht!” afkomstig is van de afzender info@gratis.be en bovenaan het logo van Gratis.be bevat.

Voor zover als nodig bevestigt de Jury dat het hier gaat om een aan Volo Media toerekenbare reclameboodschap voor Gratis.be.

Ten gronde heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat er ook beloond wordt voor het melden van positieve ervaringen.

Zij is van mening dat de notie “krijg betaald om te klagen” in deze promotionele e-mail slechts gebruikt wordt om de aandacht te vestigen op een dienst in verband met het geven van feedback aan de hand van online enquêtes, zonder daarom meteen ook lichtzinnige of anderszins laakbare klachten te willen uitlokken.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om antisociaal gedrag aan te moedigen of te tolereren en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions