VLAM 06-10-2021: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: VLAM

Product-Dienst / Produit-Service: Varkensvlees

Media / Média: TV, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont achtereenvolgens beelden van personen die zich in een varkensstal bezighouden met de varkens, van een slager en van een kok die vlees bereidt in een restaurant, beelden van een jong koppel dat zich in een verlaten gebouw beweegt, van een ouder koppel in de natuur, van jongeren die stunts uitvoeren met de BMX en van een jonge vrouw die aan het muurklimmen is met haar coach.
Voice-over: “Van bij ons, wat betekent dat nu eigenlijk? Blijven we onszelf heruitvinden of steunen we op onze goeie, oude tradities? Het begint allemaal bij de goesting om er volle bak voor te gaan. Elke dag opnieuw. Streven naar die glimlach, naar de finesse. Want enkel het beste is net goed genoeg. Wij weten wat we doen en het is die kennis die we met elkaar delen, van generatie op generatie. Wat van bij ons is, dat willen we doorgeven. Met een hart voor kwaliteit en de zorg voor waar het vandaan komt. Gedreven door het vuur. Bewust van hoe we grootbrengen. Het is de passie voor het lokale en de ambacht die erachter schuilt. Want als we proeven van het leven, dan pas voelen we wat echt telt. Het beste van onszelf, verdient het beste van bij ons.”
Tekst op het scherm: “Het beste van onszelf, verdient het beste van bij ons” + logo “Lekker van bij ons”.

Een kortere versie van de spot gebruikt een selectie van de voormelde beelden.
Voice-over: “Van bij ons… Dat is de kennis die wordt doorgegeven met een hart voor kwaliteit van eigen bodem en de zorg voor waar het vandaan komt. Het beste van onszelf, verdient het beste van bij ons.”
Tekst op het scherm: “Het beste van onszelf, verdient het beste van bij ons” + logo “Lekker van bij ons”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt dat het beeld van de vleesindustrie dat in de spot wordt ophangen overdreven romantisch is, alsof elk varken geknuffeld wordt. Dit ligt mijlenver van de realiteit, aangezien dieren gekweekt worden in volgepropte boerderijen en geslacht in bloederige fabrieken. Hij vindt de spot bedrieglijk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van lokaal varkensvlees, met de slagzin “Het beste van onszelf, verdient het beste van bij ons”, verschillende beelden toont van personen die zich in een varkensstal bezighouden met de varkens, samen met beelden van een slager en van een kok die vlees bereidt in een restaurant en beelden van een jong koppel dat zich in een verlaten gebouw beweegt, van een ouder koppel in de natuur, van jongeren die stunts uitvoeren met de BMX en van een jonge vrouw die aan het muurklimmen is met haar coach.

Zij is van mening dat deze imagospot zich er aldus toe beperkt om beelden te tonen die, zoals de voice-over ook aangeeft, passie en het streven naar het beste illustreren.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er bovendien nota van genomen dat de spot opgenomen is in echte varkenstallen met varkenshouders die geen acteurs zijn en dat de beelden de normale werkzaamheden in deze bedrijven tonen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de spot in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions