Vitalac 20-12-2017: Avis de réserve

Adverteerder / Annonceur: VITALAC

Product-Dienst / Produit-Service: Chocovit

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Het reclamepaneel toont links een cartoonfiguur van het naakte bovenlichaam van een zwarte vrouw; haar onderlichaam heeft de vorm van een flesje van het product. Rechts daarvan een cartoonfiguur van een blanke man in sportkledij. Beide cartoonfiguren zijn met elkaar verbonden door middel van een rietje in de mond. Onderaan de vermelding “Jean-Pol 2005”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager haalt aan dat een zwart, naakt vrouwenlichaam wordt gebruikt om een voedingsmiddel aan te prijzen. In deze afbeelding wordt een zwarte, naakte vrouw letterlijk geconsumeerd door een witte, geklede man.

2) De klager vraagt zich af hoe het vandaag nog kan dat een zwart, naakt vrouwenlichaam als product wordt afgebeeld.

3) De klager vindt het wansmakelijk dat een zwart, naakt vrouwenlichaam hier als product wordt afgebeeld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft kennisgenomen van een afbeelding van het reclamepaneel in kwestie met daarop een cartoonfiguur van het naakte bovenlichaam van een zwarte vrouw met een onderlichaam in de vorm van een flesje van het product en een cartoonfiguur van een blanke man in sportkledij die met elkaar verbonden zijn door middel van een rietje in de mond.

De Jury is van mening dat de manier waarop de vrouw hier in beeld wordt gebracht van slechte smaak getuigt, in de mate dat het hier gaat om het overbrengen van een commerciële boodschap zonder dat er een rechtstreeks verband is tussen de gebruikte afbeelding – of deze nu humoristisch bedoeld is of niet – en het gepromote product.

Zij is met name van mening dat de tekening in kwestie in het raam van een commerciële communicatie als dusdanig wel degelijk van aard is om door een deel van het publiek te worden ervaren als getuigend van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en als een vorm van objectivering van de vrouw.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder echter tevens terdege nota van genomen dat:

  • het gaat om een reclamepaneel dat als uniek werk sinds 2005 aan zijn gebouwen hangt;
  • de afbeelding van de hand is van de gekende lokale striptekenaar Jean-Pol en in zijn gebruikelijke tekenstijl is uitgevoerd;
  • de afbeelding niet actief wordt verspreid binnen het raam van een lopende campagne.

Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de aangehaalde specifieke omstandigheden van het onderhavige geval, heeft de Jury gemeend in casu slechts een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions