Vanden Borre 14-02-2024 : Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: VANDEN BORRE

Product-Dienst / Produit-Service: Laagsteprijsgarantie

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Bij Vanden Borre zijn we er voor ’t leven. Ook tijdens de solden.”
Vrouw: “Hoe dat?”
Voice-over: “Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.”
Vrouw: “Oh, cool.”
Voice-over: “Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet betalen we het verschil terug. Vanden Borre, voor ’t leven.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de reclame die stelt dat indien men een product elders goedkoper kan vinden het verschil wordt terugbetaald. Hij vond na aankoop een wasmachine 100€ goedkoper en diende dus een verzoek tot terugbetaling in, maar kreeg als antwoord dat de zaak waarvan sprake niet in aanmerking komt voor de vergelijking. Gedurende de reclamespot is er nochtans geen verwijzing naar bijzondere voorwaarden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken radiospot eindigt met de volgende voice-over: “Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet betalen we het verschil terug. Vanden Borre, voor ’t leven.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de informatie over zijn laagsteprijsgarantie – met inbegrip van de beperkende voorwaarden, waaronder een limitatieve opsomming van winkels en webshops waarvoor de laagsteprijsgarantie geldt – kan worden geraadpleegd in het via verschillende wegen bereikbare onderdeel “Prijs” van de “Akte van Vertrouwen” op zijn website. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder erkent dat in de betrokken reclamespot van 20s de verwijzing naar de “Akte van Vertrouwen” helaas is weggevallen, daar waar een oudere 35s-versie wel een dergelijke verwijzing bevatte.

De Jury is van mening dat de betrokken radiospot, die het in algemene bewoordingen heeft over “andere winkels” en “ergens anders”, ten onrechte nalaat de aandacht te vestigen op het bestaan van beperkende voorwaarden die net onder meer op dit aspect betrekking hebben.

Zij is van oordeel dat de betrokken spot aldus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de gepromote laagsteprijsgarantie, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie aangaf erop te zullen toezien dat in de toekomst aan elke reclamespot over de laagsteprijsgarantie de vermelding “Dankzij onze Akte van Vertrouwen” wordt toegevoegd.

De Jury is echter van oordeel dat de toevoeging van deze vermelding in casu niet volstaat om de gemiddelde consument, die niet geacht mag worden vertrouwd te zijn met dit specifieke concept van de adverteerder, voldoende te informeren over het bestaan van de beperkende voorwaarden. Zij meent met name dat in de reclame duidelijker dient te worden verwezen naar de website voor meer informatie over deze voorwaarden.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions