Toyota – Lexus 26-06-2018: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: TOYOTA

Product-Dienst / Produit-Service: Lexus Hybride

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Voice-over spot 1:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als slim alternatief voor diesel. Zelfopladend betekent: geen stekker nodig. Als professionele gebruiker geniet u van een lagere belasting op voordeel van alle aard en een fiscale aftrekbaarheid tot 90%. Ontdek nu ons volledige gamma hybride luxe-SUV’s en geniet van uitzonderlijke voorwaarden tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni in het officiële Lexus dealernet. Alle info op lexus.be.”

Voice-over spot 2:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel. Tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days geniet u bovendien van interessante condities. Zo is er de nieuwe speciale serie Shadow Edition beschikbaar op Lexus NX en Lexus RX met extra vrijgevige uitrusting en een klantenvoordeel tot 7.320 euro. Ontdek ze tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni. Alle info op lexus.be.”

Voice-over spot 3:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel. Zelfopladend betekent ook geen stekker nodig en tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days geniet u bovendien van interessante condities en ontdekt u verschillende nieuwigheden. Zo is er de nieuwe Lexus RXL met 7 zitplaatsen en een extra ruime koffer. Ontdek hem tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni in het officiële Lexus dealernet. Alle info op lexus.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat Lexus zijn wagens adverteert als “zelfopladend” en dat men hiermee bedoelt dat de hybridewagens op de een of andere manier zichzelf aandrijven. Hij verwees naar de website van de adverteerder en haalde aan dat er nergens verduidelijkt wordt wat precies bedoeld wordt met “zelfopladend”. Het is moeilijk te contesteren dat de term “zelfopladend” foutief wordt gebruikt, aangezien de term nergens gedefinieerd is.
Het is volgens hem echter een zeer suggestieve term, waarbij men het vermoeden wekt dat dit een evolutie is van de plug-in hybride die men “manueel” moet opladen. De werkelijkheid is echter dat er niets fundamenteel anders is aan de Lexus hybride wagens, vergeleken met andere conventionele hybrides. De aandrijving werkt inderdaad op het principe van regeneratieve remenergie en een benzinemotor die gedeeltelijk een batterij oplaadt, maar alle energie wordt nog steeds gegenereerd door een benzinemotor. Het resultaat is dat indien men aan een constante snelheid rijdt op de autosnelweg, men exact dezelfde hoeveelheid benzine verbruikt en CO2 uitstoot, als met een niet-hybride wagen. Dit is zeer verschillend van de plug-in hybride wagens die gedeeltelijk elektriciteit uit het net halen (en dus gedeeltelijk uit hernieuwbare energie).
De klager vindt derhalve dat de reclame misleidend is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende radiospots in kwestie.

Zij heeft vastgesteld dat de spots beginnen met “Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel.”, dat in sommige van de spots ook vermeld is dat zelfopladend betekent dat er geen stekker nodig is en dat de spots met “Alle info op lexus.be” eindigen.

De Jury heeft ook vastgesteld dat op de website waarnaar de radiospots verwijzen informatie en uitleg beschikbaar is over de manier waarop de batterij zich oplaadt, door onder meer te vermelden dat een benzinemotor ondersteuning aan de elektromotor biedt en dat een zelfopladende hybride van Lexus zichzelf tijdens het rijden oplaadt zonder stekker.

De Jury is van mening dat deze informatie door de gemiddelde consument gemakkelijk op de website te vinden is.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de bedoeling van de boodschap en van het woordgebruik ‘zelfopladend’ is om voor zijn doelpubliek duidelijk te maken dat zijn hybride voertuigen niet aan een stopcontact moeten opgeladen worden.

De Jury is van mening dat de reclames in kwestie ertoe strekken om de hybridevoertuigen van de adverteerder voor te stellen als een alternatief voor dieselwagens en dat ze niet beweren dat dit een verdere evolutie is van de plug-in technologie. Volgens de Jury maken de spots geen vergelijking met de plug-in technologie en laten zij zich niet negatief noch denigrerend uit ten opzichte van plug-in wagens.

Wat betreft de positie van de klager met betrekking tot het misleidende karakter van de reclame, verwijst de Jury naar haar beslissingen inzake reclames van Toyota (TOYOTA 27/01/2015 en TOYOTA 24/04/2017), die geraadpleegd kunnen worden op haar website.

De Jury is van mening dat, in dit geval, de radiospots opnieuw de uitdrukking gebruiken volgens dewelke de hybrides van de adverteerder ‘zelfopladend’ zijn in de zin dat de tussenkomst van de bestuurder, buiten het besturen van de wagen, niet nodig is en dat de teksten op de website informatie en uitleg geven over de draagwijdte van deze term.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie geen misbruik maken van de goedgelovigheid van de consumenten en hun gebrek aan ervaring of kennis niet uitbuiten en niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de karakteristieken van de hybridebatterij van de voertuigen in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions