Telenet 28-08-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Telenet Play

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de productpagina van de website bevat bovenaan een foto van de protagonisten van de tv-reeks ‘Big Little Lies’, waaronder Meryl Streep. Daarbij onder meer de tekst “Zoveel series om te bingen deze zomer” en “€11,95/maand”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager bestelde na raadpleging van de website een abonnement op Play aan de prijs van 11,95 euro per maand, maar wanneer hij later inlogde en de serie ‘Big Little Lies’ seizoen 2 wilde bekijken, diende hij een andere, duurdere overeenkomst aan te gaan. Nochtans promoot de adverteerder volgens hem zijn product Play met een foto die duidelijk verwijst naar het tweede deel van de serie (gelet op de casting van Meryl Streep).
Hij haalde tevens aan dat de reeks niet integraal te bekijken is, maar dat de afleveringen met een interval van een week beschikbaar zijn. In de headline van de reclame verwijst “om te bingen” volgens hem echter naar de volledige beschikbaarheid van de serie, anders kan men niet ‘bingen’.
De klager vindt dat de marketing-verkooptechniek die hier wordt toegepast misleidend is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder voor het abonnement Play die bovenaan een foto van de protagonisten van de tv-reeks ‘Big Little Lies’, waaronder Meryl Streep, bevat, met daarbij onder meer de tekst “Zoveel series om te bingen deze zomer”.

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht, voor zover deze reclame-inhoud betreft, betrekking heeft op het feit dat deze reeks – niettegenstaande het gebruik van het woord ‘bingen’ – niet integraal te bekijken is met het gepromote abonnement. Daarnaast haalde de klager aan dat het bekijken ervan afhankelijk zou worden gesteld van het aangaan van een andere, duurdere overeenkomst.

Zij heeft er wat dit laatste punt betreft ingevolge de door zowel de klager als de adverteerder verstrekte bijkomende informatie vooreerst nota van genomen dat hier sprake was van een technisch probleem doordat de klager de betreffende serie opzocht via de zoekfunctie in de algemene user interface, en niet via de specifieke Play-sectie in de user interface en dat één en ander intussen verduidelijkt werd ten aanzien van de klager.

De Jury heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat een Play-klant via de specifieke Play user interface wel degelijk de reeds beschikbare afleveringen van de betrokken serie kan zien en binge-watchen, maar dat de afleveringen van nieuwe series van HBO pas beschikbaar zijn zodra deze in Amerika beschikbaar zijn.

Zij heeft tevens vastgesteld dat dit op de website ook onder de voormelde afbeelding als volgt staat vermeld: “De nieuwe series van HBO gelijktijdig met de VS, exclusief in Vlaanderen.”.

De Jury is van mening dat het gebruik van het woord ‘bingen’ in deze context niet de indruk wekt dat alle afleveringen van de betrokken reeks noodzakelijkerwijs reeds voor de abonnee beschikbaar zijn, met inbegrip van deze die in het land van oorsprong van deze reeks zelf nog niet beschikbaar zijn.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions