Telenet 23-10-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Giga Speedboost

Media / Média: Affiche, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Een affiche bevat de tekst “Tot 1 Giga per seconde*” en “We superboosten Brussel. Gigasnel internet.”.

Een andere affiche bevat de tekst “Tot 1 Giga per seconde*” en “’t Is zover. Gigasnel internet.” met eronder “info en voorwaarden – telenet.be/gigasnel”.

Onderaan telkens in kleinere letters:
“*1 GIGABIT per seconde: De vermelde internetsnelheden zijn theoretische maximumsnelheden. De werkelijke internetsnelheid kan beïnvloed worden door verkeer op het internet en andere technische factoren (zoals wifi, interne bekabeling, processor, …) Meer info op telenet.be/internetsnelheid.”.

Op de webpagina “gigasnel” staat eveneens te lezen “’t Is zover. Gigasnel internet.” en “Tot 1 Giga per seconde*” met daarbij “Giga Speedboost €15 / maand”.
Daaronder onder meer de tekst:
“Geef je internet een gigaboost
Het allereerste Gigabit-internet van België is er. Klaar om te streamen, downloaden én gamen in een flits? Kies voor Giga Speedboost en haal topsnelheden tot 1 Gigabit per seconde*! Uniek in Vlaanderen en Brussel. Zo maak je je All-Internet, YUGO, WIGO of WIGO home nóg straffer.”.

Onderaan in kleinere letters een gelijkaardige disclaimer onder “Voorwaarden”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat hoewel de adverteerder stelt dat men onbeperkt kan surfen, het surfvolume in piekuren (van 12-24u) beperkt is tot 750 GB. Bij een snelheid van 1 Gigabit per seconde betekent dit volgens hem dat je maximum 100 minuten per maand (zo’n 3 minuten per dag) aan deze snelheid kunt surfen. Het lijkt hem bedrieglijk om 3 minuten per dag als “onbeperkt” te afficheren.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de campagne in kwestie betrekking heeft op het product Giga Speedboost van de adverteerder.

Zij heeft vastgesteld dat de door haar onderzochte affiches en de webpagina waarnaar verwezen ook toegespitst zijn op het aspect internetsnelheid en niet op het aspect surfvolume, en dat met name, in tegenstelling tot wat de klager meedeelde, de affiches geen gewag maken van “onbeperkt surfen”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze wat betreft het aspect onbeperkt surfen waarnaar de klager verwijst de aandacht vestigt op zijn ‘Fair Use Policy’ zoals die op zijn website voorkomt en die met name als gebruiksregel om al zijn klanten snel te laten surfen het volgende bepaalt: “Bij heel hoog verbruik tijdens piekuren (> 750 GB) word je tijdelijk opgemerkt als intensieve gebruiker. Je blijft onbeperkt surfen, maar wel trager (tot 10 Mbps downstream en tot 1 Mbps upstream) tot je Telemeter weer op 0 staat. Tijdens daluren blijf je onbeperkt surfen én met volledige snelheid.”

In deze context en rekening houdend met haar eerdere rechtspraak terzake, is de Jury van mening dat de op het aspect internetsnelheid toegespitste reclame-uitingen voor het product Giga Speedboost in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de mogelijke toepassing van deze ‘Fair Use Policy’.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions