Suntronics 15-02-2024 : Avis de réserve

Adverteerder / Annonceur: SUNTRONICS

Product-Dienst / Produit-Service: Suntronics

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Voice-over: “Mochten lage energiefacturen kunnen betogen dan klonk dat zo.”
Man 1: “En waar betoogt u precies tegen meneer de energiefactuur?”
Man 2: “Ah, tegen die smeerlappen van Suntronics die de mensen hun energiefactuur veel te goedkoop maken.”
Man 1: “Tja, da’s duidelijk.”
Scanderende massa: “Fuck you tronics. Fuck you tronics.”
Voice-over: Met Suntronics ben je je energiefactuur te slim af. Warmtepomp, zonnepanelen, condensatieketel, Suntronics bied je een energieoplossing op maat.”
Man 2: “Fuck you tronics.”
Voice-over: “Kijk snel op suntronics.be. Suntronics, genie in energie.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de radioreclame van deze firma waarbij telkens iemand zit te vloeken en steeds woorden als “Fuck You” worden gebruikt om duidelijk te maken dat men minder moet betalen aan energieleveranciers als men zonnepanelen installeert. Hij meent dat de reclame zeker even effectief kan zijn zonder de vele vloekwoorden als “Fuck You” te gebruiken. Kinderen kopiëren volgens hem het foute taalgebruik.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot een mannenstem aan het woord laat die het tegen een interviewer heeft over “die smeerlappen van Suntronics”, met op de achtergrond een betogende massa die “Fuck you tronics” scandeert, waarna de mannenstem ook “Fuck you tronics” roept.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de intentie van deze reclame is om op een ludieke manier de mensen bewust te maken van een te hoge energiefactuur.

Volgens de Jury is het humoristische gebruik van overdrijving in de reclame voldoende duidelijk opdat deze niet van aard zou zijn om in te druisen tegen de menselijke waardigheid of te getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Zij is met name tevens van mening dat de humoristische context waarbinnen de krachttermen worden gebruikt niet gericht is op en geen gebruik maakt van kinderen, en dat de radioreclame in kwestie evenmin van aard is om aan te zetten tot vloeken of laakbaar gedrag aan te moedigen.

Desalniettemin is de Jury evenzeer de mening toegedaan dat de klemtoon van de reclame dermate eenzijdig op de gebruikte scheldwoorden ligt dat deze overheersen en als het ware zelf de boodschap van de campagne dreigen te gaan uitmaken, wat zij betreurt.

Gelet hierop heeft de Jury derhalve gemeend terzake een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar Reglement, en doet zij dienaangaande een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions